Valley Outreach Church Retreat 18-Nov-2023

Generate Slides Download PDF

เพลงน่ารักจัง

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

เพลงบอกว่าน่ารักจัง
C                      Dm                                      G7
บอกกับคนซ้ายมือ                          ว่าน่ารักจัง
                         C                                         C
บอกกับคนขวามือ                          ว่าน่ารักจัง ( 2 )
    C7                          F                                  G
       บอกกับเพื่อนทุกคน                        ทุกๆคน
                                  C                  
       บอกกับเพื่อนทุกคน                        ไม่เว้นสักคน
                                  Dm
       บอกกับเพื่อนทุกคน                         ทุกคน
                            G7                  C
                              บอกว่าน่ารักจัง

Ending Note:  --

วันที่งดงาม

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

     G                Em7      Am7       D            Bm7       Em7           Am7
1.     เมื่อมีพระเจ้า      ชีวิตดูงดงาม   เพราะเราได้พบพาน  ความรัก
        Dsus       D
ของพระ....องค์
     G                 Em7         Am7        D         Bsus         Em7
2.      เมื่อมีพระองค์    เติมเต็มในหัวใจ   เราพร้อมที่จะก้าวไป
    Am7      Dsus         D       Gsus   G
ในวันที่งดงาม ....ของพระ..องค์
                             Cmaj7                          Bm7            D/E    Em7
*ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย
Am7               D      G
ในพระองค์เรารับชี..วิตใหม่
                        Cmaj7                                    Bm7           D/E   Em7
ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่   ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ
Am7        Dsus    D        G
เราจะอยู่ในวัน            ที่งดงาม

Ending Note:  --

เชิญมารื่นเริงยินดี (Phil 4:1)

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                                         D/F#            Em 
เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซู ด้วยความยินดี 
                         C                            D 
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี 
                     G                                D/F#            Em 
เราจึงเปล่งเสียงยินดี  ต่อองค์ราชาด้วย เพลงสดุดี 
                                      C        D                     G 
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 
                           C                            G               Em  
        ** เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am                 D              G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์ 
                       C                            G              Em
        เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am                 D             G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์

Ending Note: --

ไฟ ไฟ ไฟ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                        Em                Am                        D7
 ไฟ ไฟ ไฟ  ขององค์พระเจ้า  ลอยลงมาเหนือพวกเรา 
 
  G              Em               Am      D7         G
 คริสเตียนไม่ซึมซมเซา  มาพวกเราร้องเพลง

  G                      Em     Am                D7
  ขอ...องค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟลงมา

  G                       Em        Am          D7   G
  ขอ...องค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟในใจข้า

Ending Note: --

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  F  G  Em  Am Dm G C
     C                           G/B                            Am                                  Gm7                C 
1. อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น  อยากจะให้ความฝัน   สอดคล้องในน้ำพระทัย 
           Fmaj7             G/F          Em7             Am     Dm7       F                  Gsus4  G 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์   ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง    ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 
              C                         G/B                         Am                          Gm7                    C 
      2.  โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป   อย่าให้ข้าหวั่นไหว ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
                        Fmaj7        G          Em7                  Am       Dm7      F                Gsus4  G 
        ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ  อบอุ่นในความรักพระองค์       จาก.. วันนี้และตลอดไป 
                        Fmaj7     G/F   Em              Am       Dm              G       Cmaj7  Gm  C
***ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์   มากยิ่งขึ้นทุกวัน    สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
                Fmaj7    G/F   Em              A           Dm7             G                      C 
ข้าอยากจะรักพระองค์    ด้วยสิ้นสุดหัวใจ              ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Ending Note: --

โปรดเปิดดวงตา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

C                  G/C              F   G     C      
โปรดเปิดดวงตา   ให้ข้าเห็นสง่าราศี
 C              G/C                  F       G          C
เปิดปากของข้า    ให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ
       F    G            C  C7  F       G  C C7     F   G  Am7 F     Dm7 G      
     *  ข้ารักพระองค์           จึงโมทนา        ฮา  เล  ลู     ยา     บู...ชา
         C
พระนาม

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

ntro: A D E  
      G                             Bm       Em                             Bm  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
       C             D        Bm    Em      Am                                  D  
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               G                              Bm             Em                       Bm 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
                     C                                        Bm    Em
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Am               D               G     D 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           G                                        Bm
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
         Am                              C           D
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
        G                                       Bm     
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     Am                                                   C               D                    G       
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
C                                             Bm                                       Am
**และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ   และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
              Am7                        C                G
   พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา  และเฝ้าคอย
  C                                          Bm                                         Am
   และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ    และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                               C            D       G
   พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา  และเฝ้าคอย

Ending Note:  --

เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:
         G               D                Em7                    C                        D            G
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ       เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
                   C                           D              Bm                   Em7
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่   ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
             C                           D
ให้เต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ (x2)
                  G               Bm7   Em           Am                   G                 D
    **โปรดเจิมเรา   เจิมใจ......เรา   ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
                  G               Bm7   Em            Am7                   D           G
        โปรดเจิมเรา   เจิมใจ......เรา   ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

Ending Note: --

เรามาร่วมกันสร้างสรรค์

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C            Am          Dm                   G7
เรามาร่วมกัน สร้างสรรค์เพื่อวันข้างหน้า 
 C               Am        Dm                     G7
เรามาร่วมวิญญา พัฒนาคริสตจักรของเรา 
F                 G7       C            Em     Am
จับมือกันไว้มั่นคง ดำรงด้วยแรงศรัทธา
Dm                 G7                              C 
เราก้าวไปข้างหน้า เพื่อพระบิดาของเรา 

C               Am       Dm              G7
ให้สีสันบรรเจิด เลอเลิศในแดนวิไล
C                   Am        Dm           G7 
เราจะสร้างฟ้าใหม่ ร่วมใจร่วมพัฒนา
F                   G7         C          Em      Am 
เราจะพิชิตปัญหา เข่นฆ่าความขมขื่นไป 
Dm        G7                   C
เอาธาร..น้ำใจมอบไว้ให้กัน 

F             G7     Em            Am
ร่วมกันรับใช้จุดไฟแห่งศรัทธา
F                  G7      C
ล้มแล้วลุกขึ้นมาอีกที

Ending Note: --