Sila Church Main Sunday Service 21-Jan-2024

Generate Slides Download PDF

คำอธิษฐาน

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: - ทักทาย
- จากหนังสือ สาวกฝ่ายจิตวิญญาณ โดย เจ ออสวอลด์ แซนเดอร์ส เขียนไว้ว่า “ถ้าเราหยุดอธิษฐานก็เท่ากับเราหยุดต่อสู้ คำอธิษฐานคือสิ่งที่ทำให้เสื้อเกราะของคริสเตียนเงางามและซาตานก็ต้องหวาดกลัวจนตัวสั่นเมื่อมันเห็นธรรมิกชนผู้อ่อนแอที่สุดคุกเข่าอธิษฐาน”
- อธิษฐานเปิดการนมัสการ

Bible Verses: 13สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร 14สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น --John 14:13-14 (THSV11)

G     D7                     Bm          C
    วันนี้หากข้า ผิดพ้องหมองหมางอย่างใด
     D7                   G
หรือมีจิตใจใฝ่ทางอบายร้ายแรง
                                        C                      G  D7    G
หากหลงกระทำล่วงเกินพระธรรมสำแดง  ขอแจ้งในใจ
    G    D7         Bm    C
วันนี้แม้ข้ามีใจโกรธาชิงชัง
    D7                    G
ยะโสโอหังชั่วช้าสามานย์ปานใด
                                 C                  G D7 G
หากมีวาจาหยาบช้าไม่จริงสิ่งใด  อภัย ให้ข้า

Ending Note: --

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: - สิ่งดีๆ เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในคริสตจักรศิลา การมีคริสตจักรเป็นของเราเอง ศิษยาภิบาลที่เรารอคอย พระพรที่พระเจ้าอวยพรให้กับพี่น้องในคริสตจักรอย่างมากมาย ครอบครัวใหม่ที่พระเจ้ากำลังจัดเตรียม และอื่นๆ อีกมากมาย

Int: A C#m D E (2)
A                            E/G#                   D          Esus  
ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่  ขององค์พระเจ้า
   A                              E/G#                    D     Esus    F#m
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่  ถวายจอมราชา
      C#m     D         G             E
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
             A                            E/G#                   D          Esus  
            2. ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน  ทั่วทั้งโลกา
              A                              E/G#                    D     Esus    F#m
            เป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบาน  ทั่วพสุธา
                  C#m     D         G             E
            เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
            A           C#m                      D     Esus
***ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
            A                    C#m                 D     Esus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ
            F#m             C#m                      D              A       
เป็นแสงสว่างในความมืดมน เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ
 Bm              C#m          D                     E            A         
สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

Ending Note: --

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note: --

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D   Am7 D7 G                             A         F#m        Bm7
เชิญ พระ วิญ ญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
         Em         A7      Dmaj7 D 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ   
D   Am D7      G                      A
ขอ ทรง ครอบ ครองความคิดและชีวิต
      F#m             Bm7           Em             A7      Dmaj7  C-D
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง   โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ
  G       A     F#m  Bm7   Em     A        Dmaj7 (D7)
**พระเยซู  โอ พระเยซู     ทรงเจิมเราด้วยไฟ

Ending Note: --

รักวิเศษ

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Intro D Bm7 G Asus A
                                          D                                     Bm7
1. ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า    และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                                      G                           F#m7     Bm7   C             Asus  A
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ  ชีวิตข้าต้องการ  ขอได้รักพระองค์
                                          D                              Bm7
โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                      G                         F#m7        Bm7      Em  Asus   D Em7 D/F# 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเพียงเป็นของที่ชั่วคราว   แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน
                         G          A        F#m7 Bm7       Em7       A                       D 
     **เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น         มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
      Em7 D/F#     G        A            F#m7      Bm7     C                     A
          ขอทรงโปรดสอนหัวใจ  ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร     รักเหมือนดั่งพระองค์
                                          D                                   Bm7
2. เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า  
                              G                                  F#m7      Bm7        Em7 Asus   D 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า  นั้นมั่นคงยืนนาน
Solo: Bm7 E7 G D Em7 D/F#
            G                       F#m7Bm7    Em7 Asus D
(ให้โลกนี้ได้รู้จัก  กับความรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์)

Ending Note: --

หยุด

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: D  A/C# Bm7  A/C# D  A/C# Gmaj7 A 
     D                A/C#             Bm7               Am       D          G         A       D        G  Asus 
1. ข้าจะวาง ทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท      ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ    พระเจ้าของข้า
D                          A/C#    Bm7      Am                       D               G            A           D 
ความกังวล   เรื่องราวที่มีทุกอย่าง  ข้าขอวางลง มอบอยู่ในพระหัตถ์    ฝากกับพระองค์
          Gmaj7    A/G          F#m7                    Bm7       Em7       Asus        Dsus    D 
      **ในเวลานี้     ข้าจะหยุดและฟัง  โปรดทรงนำทุกอย่าง ขอให้ข้าเป็นที่พอพระ   ทัย
                          Gmaj7  A/G         F#m7  Bm7          Em7             Asus      D 
       โปรดนำความคิด        ให้ชีวิตข้ามีความหมาย  ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์
F#m  BsusB7     Em7            Asus                   D   Bm        Em7       Asus       D 
                            (ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์   หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)
Midtro: D A/C# G Asus 
     D                   A/C#           Bm7         Am                   D            G          A        D    G Asus 
2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผ้ส  ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์    พระเจ้าของข้า 
    D                    A/C#   Bm7        Am7                     D               G        A              D 
   โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า   ให้หัวใจ ข้ามีแต่เพียงพระองค์      พระองค์ผู้เดียว
Bridge: Gmaj7  A/G   F#m7  Bm7  Em7  Asus  Dsus D  F#m  Aaugb9

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --