Sila Church OC Cell Group 25-Jun-2021

Generate Slides Download PDF

พระเยซูเป็นที่รักของข้า Jesus, Lover Of My Soul

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: G B Em  Cm D
G          B                     |Em        Am7|   Cm       D| 
พระเยซู  เป็นที่รักของข้า  พระเยซู   ข้าจะไม่ละพระองค์
G                    B                             |Em        Am7|          Cm              D|
พระองค์นำข้า  จากโคลนตมผงคลี  วางชีวิตข้าไว้บนศิลา    ข้าจึงได้รู้ว่า
         G                B               |Em      Am7|        Cm               D|
      **รักพระองค์  มีพระองค์   แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป  ข้ามีพระองค์
      G              B                        |Em           Am7|                 Cm           D  |       G
      พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน   ข้าสรรเสริญ  พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --

ข้าจึงสรรเสริญ

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: G/Em7/C/Am7 Dsus
                G2                                  Em7
1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ  พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง
       C          Am7    Dsus  D               G2                   
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด        ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า  
                Em7                                 C        Am7          Dsus  D
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต  หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า
           C            D/C            G/B         Em7               C                  C/D               G
    *ในทุกสิ่งที่พระองค์ เป็นข้าเชื่อ พระสัญญา ข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระ องค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า
            C       D/C      G/B  Em7                Fmaj7                  Dsus     D
    ในทุกสิ่งที่พระองค์ ทำข้าขอ โมทนา  ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา
                             Gsus       G               D/E Em7            C            G/B
              **ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน
                   Am7       Dsus  D                 Gsus      G          Em7            Em7/D 
              พระเมตตาดำรงนิรันดร์  ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง  ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญ
                          C         G/B       Am7            Dsus                G
              พระนามพระเจ้า  ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์
                    G2                                  Em7
2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ  ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้
          C         Am7     Dsus  D                    G2                           
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า   ในยามข้าล้มทุกข์ร้อนลำบาก    
            Em7                             C          Am7   Dsus  D
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้   ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา

Ending Note: --