Sila Church Main Sunday Service 28-Jan-2024

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าของเรา

Key: Em, Tempo: 95, Time Signature: 4/4

Intro :  Em  C  G  D
               Em          C       G             Em              C           G              
       1. พระองค์ทรงความอัศจรรย์       มากมายสุดเกินจะบรรยาย        
        Am7                                Dsus            
        จะหาผู้ใดเปรียบ    เหมือนพระองค์        
   Em        C               G       Em                    C     G            
2. ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง    พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย        
 Am7                             Dsus            
จะหาผู้ใดเปรียบ   เหมือนพระองค์        
             Em                         C                                            
         ** พระองค์ทรงเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน                                        
            G                                  Dsus                                            
         พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่าง เกินผู้ใด                                        
         Em                     C                           G         Dsus                                            
         พระองค์ผู้รักษา ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา      พระเจ้า ของเรา                                        
Em7                                  C2                                      
***และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา     จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา                                        
  G                            Dsus/F#               Em     C   G/B                                            
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา จะมีอะไรมาต้านทาน   (**)                                        
       Dsus                    Em  C  G  Dsus                                            
จะมีอะไรมาต้านทาน

Ending Note: --

พระเจ้าดีตลอดเวลา (God is good all the time)

Key: D, Tempo: 130, Time Signature: 4/4

D        D                   Bm                        G                        A           
*พระเจ้าดี(ๆ)  ตลอดเวลา(ๆ)   ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ  อยู่ในใจของฉัน
          D              Bm                        G                    A 
พระเจ้าดี(ๆ) ตลอดเวลา(ๆ)    ในราตรีมืดมิด ทรงส่องแสงเฉิดฉาย  
       G          A             D Dsus D  Dsus
พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา 
                    A           Bm                            G                    Bm-A7
      1. หากเราเดินผ่าน  หุบเขามืดมน     และปัญหามารุมล้อมเรา
                F#m      Bm                            G              A           
      อย่าได้กลัว  พระองค์จะนำเรา  และรักษาเราให้มั่นคง
                 Em                          A                   Em                      A   A  A
      พระองค์ทรงสัญญา  จะไม่ทอดทิ้งเรา  หรือเพิกเฉยเรา  และพระคำ นั้น จริง   (Chorus)
                  A                Bm                      G                         Bm--A7
2.   ก่อนเป็นคนบาป   ไม่มีค่าเลย   เพื่อพวกเราพระองค์ยอมตาย
          F#m      Bm                       G              A   
เจิมเราด้วย วิญญาณบริสุทธิ์   เรายืนยันและเป็นพยาน
            Em                 A                             Em                 A   A  A
ความรักพระองค์   เป็นนิรันดร์กาล   และพระเมตตา  ไม่เคย หมด สิ้น ไป  (chorus)
                      Bm      F#m           C            G
Bridge: **ถึงแม้ฉันจะไม่เข้าใจ  กับแผนที่พระองค์ให้
                 Bb                F                        A     A   A           G        A        
              ชีวิตอยู่ในพระองค์   และด้วยตา แห่ง ความ เชื่อ   จะได้เห็นชัดเจน (Chorus)
B--B          E           C#m                          A                                  B 
***พระเจ้าดี(ๆ)  ตลอดเวลา(ๆ)   ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ   อยู่ในใจของฉัน
E             C#m                               A                      B
พระเจ้าดี(ๆ) ตลอดเวลา(ๆ)   ในราตรีมืดมิด ทรงส่องแสงเฉิดฉาย  
                 A           B             A                    B              A           B     STOP!!
End:  พระเจ้าดี พระเจ้าดี  พระเจ้าดี  โอ้ทรงแสนดี  พระเจ้าดี พระเจ้าดี 
                      E Esus E Esus  A-B-E
           ตลอดเวลา

Ending Note:  --

แก้วตาดวงใจ

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: G C  Em7 D C9
G                       C9           G                                D  
ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก และทรงชำระล้างบาปมากมาย 
 G                                     C9         Em7         D              C9 
ให้ข้าได้เข้าพบพระ พักตร์ชิดใกล้  โอบกอดข้าด้วย อ้อมแขนอุ่นใจ
    Am7                          Bm                                Cmaj7                            G   
     *แม้คนทั้งโลกหันหลังไป  แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา  ทำให้ชีวิตมีคุณค่า  
    Am7                     Bm                            Cmaj7                         D 
      แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ  แต่พระองค์มองที่ข้างใน  และทำให้ข้าได้รู้ว่า  
                                      Cmaj7                        Em    
              ***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ  และข้าพ้นทาสเป็นไท  
                                      Am7              Dsus4     G   
              พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่  ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข 
                     Am  Bm  Cmaj7                  Em             Am7  
              ข้าจึงขอมอบชีวี  ติดตามด้วยใจซื่อตรง ถวายทุกสิ่งที่มี 
                                   D                                       G
              ถวายหมดทั้งชีวิต  อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์  
Midtro: G C Em7 D C9
Bridge:  G Em C D
                       G                           Em   
       ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ  เติมความหวัง ขึ้นใหม่ 
                  Cmaj7                        Dsus4  D
       เยียวยารักษาใจ   ไม่เคยทอดทิ้งไป  
                          G                             Em            Cmaj7          Dsus4 D  
       ทรงเฝ้ามองทุกเวลา  ไม่เคยละสายตา   ในความรัก  ข้าได้พบได้รู้ ว่า

Ending Note: --

ข้าจะรักและบูชา

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Int: G/G -/F# -/E -/D -/C -/B -/A -/G x2 
              G                 G9/F#        C/G   G 
1. อยากจะพบพระองค์ ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา
          Em                   D/F#          C  C/B
อยากจะเห็นพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 
      Am    D      Bm    Em          C           D        
ข้าปรารถนา   ได้อยู่ใกล้ชิดได้พินิจในความงาม 
                           G                  G9/F#             C/G   G 
           2. อยากจะนั่งลงใกล้   ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
                    Em                   D/F#        C   C/B
          อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 
                Am    D         Bm    Em        Am      C        D 
          เพียงหนึ่งวันนี้    ได้อยู่ใกล้ชิด    ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดๆ 
           C               Bm  Em           Am           D                G       (G7)
**ข้าจะรักและบูชา   นมัสการ    จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
          C              Bm  Em         Am       D        G 
ข้าจะรักและบูชา   นมัสการ     [อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์] (x3 ตอนจบ)

Ending Note: --

อยู่กับพระองค์ - be with you

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: | A | Dm | A | Dm |
          | C#m | F#m | Bm | E | Dm |

Verse1:
    A               C#m
1: พระเยซูของข้า 
         Em               A            D
ข้าวางใจพระองค์ ในทุกเวลาที่มืดมน 
     Bm         E
พบสันติสุขในใจ 
  C#m              F#m
ผู้เล้าโลมยามสิ้นแรง 
    Bm                               E      Dm
ข้าไว้วางใจ ทุกครั้งที่ผ่านคลื่นลม 
    A                    C#m
2: พระองค์ทรงซื่อตรง 
            Em             A      D
ทรงพระบารมี ทรงยกชูชีวิตข้า 
      Bm               E
เป็นแสงตะวันแห่งใจ 
      C#m            F#m
ย่างเท้าของข้าสดใส 
Bm                                   E
ชั่วนิจนิรันดร์ ข้าขอพึ่งในพระองค์ 
                A                  C#m                          F#m       Em               A
      **เพราะชีวิต ข้านมัสการพระองค์         พระเยซูเป็น ผู้เดียวที่ข้าต้องการ 
              D                      E                      C#m    F#
      ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์     พระเยซูของข้า 
       Bm                                      E
       เป็นผู้เดียวอยู่กลางพระเจ้าและข้า 
        A                      C#m                    F#m          Em                A
      เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์  จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
                D       E         C#m   F#        Bm           E       A
       ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า     ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
    A                      C#m
T: เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์ 
   F#m          Em                A
จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
        D       E         C#m   F#
ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า 
    Bm           E       A
ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
                  D       E         C#m   F#        Bm           E       A
       E: ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า   ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --