Sila Church General Fellowship 17-Dec-2023

Generate Slides Download PDF

คริสตมาสเป็เวลา

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: Em A A7 D
       C                  Em  Am                    C
    คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา  
    F                   G                  C  G7  (C7)
คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
        F                Em            F                   C       
บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
        F                 Em                  G
เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่คอยเข้าใจ
       F             Em             F                C 
ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจรักผูกพัน  
        F              G            C
พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

Ending Note: --

เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int:  C  D Em  C  D  Em
           Em                   C                       D                      Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
    Em                       C                       D                 Em                 B7
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซูทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                    C        D     Bm        Em           C     D             G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                            C         D           Bm        Em                  C           D       Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง  แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                      D                 Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
  Em                          C                                 D                Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา
Instru:   (B7) Em C D Em Em C D Em B7
Out:  C  D Em  C  D  Em

Ending Note: --

ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก

Key: C, Tempo: 130, Time Signature: 4/4

Int: C F G C x 4
C                                G7     C      F    G       C   
1.  ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี  มีพระราชาประสูติ
      C                              C
คือพระเยซู เสด็จลงมา  ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
     G                                 C       F--C    Dm--C    G7-C (F G C)
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ  ให้เรา ให้-เรา   ร้อง-เพลง   สรรเสริญ
                C                        G7      C         F          G          C 
           2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก  พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
                  C                                   C
               พฤกษาไร่นา  ภูเขาลำธาร  ประสานสำเนียงยินดี
                  G                                 C     F-C      Dm-C     G7-C (F G C)
               ประสานสำเนียงยินดี  ประสาน ประ-สาน   สำเนียง  ยินดี
       C                              G7  C              F            G        C 
3.  อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม  เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
       C                                      C
ความรักเมตตา ของพระเยซู  บันดาลให้เรากลับใจ
        G                               C      F -C     Dm-C    G7-C (F G C)
บันดาลให้เรากลับใจ  บันดาล   บัน-ดาล   ให้เรา  กลับใจ
                 C                            G7           C           F       G   C 
            4   พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม  ทรงนำด้วยกรุณา
                 C                                            C
                 รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา  ความรักประหลาดหนักหนา
                         G                                    C      F--C         Dm-C        G7-C (F G C)
                 ความรักประหลาดหนักนา  ความรัก  ความ-รัก   ประ-หลาด  หนักหนา

Ending Note: --