Valley Outreach Church Main Sunday Service 07-Apr-2024

Generate Slides Download PDF

เวลานี้

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

      A                 F#m              D      E7                        A          A7
1. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
                    D     E7  C#m F#m   G                     E7  
   โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์     อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                    D                  E7        C#m     F#m
** แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา
                  Bm                  E7            A       A7
    และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ
            D          E7      C#m   F#m
   จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
                  D                     E         A
   เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
     A                F#m
2. ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรง
      D      E7                       A            A7
อธิฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
                    D  E7  C#m F#m
โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์
   G                      E7
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

Ending Note: --

แก้วตาดวงใจ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: G C  Em7 D C9
G                               C9          G                               D  
ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก และทรงชำระล้างบาปมากมาย 
 G                              C9                                              
ให้ข้าได้เข้าพบพระ พักตร์ชิดใกล้  
       Em7           D               C9
โอบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจ
    Am7                          Gsus/B                                 Cmaj7                               
     *แม้คนทั้งโลกหันหลังไป       แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา  
                           G          Am7               Gsus/B
ทำให้ชีวิตมีคุณค่า       แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ
                                   Cmaj7                            D
แต่พระองค์มองที่ข้างใน        และทำให้ข้าได้รู้ว่า
      
                                          Cmaj7                          G/B    
        ***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ  และข้าพ้นทาสเป็นไท  
                                              Am7        D               G   
              พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่  ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข 
              Am             Bm     Cmaj7                G/B              
              ข้าจึงขอมอบชีวี     ติดตามด้วยใจซื่อตรง.
                                   Am7                             D
              ถวายทุกสิ่งที่มี          ถวายหมดทั้งชีวิต  
                                                   G | C | Em7 |D |C9|
              อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์
  
Bridge:
                            G                                Em
ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ   เติมความหวัง ขึ้นใหม่ 
                  Cmaj7                        Dsus4   D
เยียวยารักษาใจ         ไม่เคยทอดทิ้งไป  
                          G                            Em
ทรงเฝ้ามองทุกเวลา    ไม่เคยละสายตา
            Cmaj7                       Dsus4 D
ในความรัก        ข้าได้พบได้รู้ว่า

Ending Note: --

ให้ข้าหายดี

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  C   G   C/Em   D   x3
           C   Bm/G  C/Em   D

         C                Dsus                       Gsus   G
1ข้าแสวงหา  ต้องการพระองค์   เหนือผู้       ใด
          C                    Dsus                  Gsus   G
โปรดทรงรักษา   ข้าเชื่อพระองค์  จะเยียว    ยา
     C                      D                      G/B       C
ข้าจึงเข้ามา  โดยพระสัญญา  เข้าใกล้พระองค์
     Am7                                    Dsus   D
ขอปกคลุมตัวข้าไว้   และทรงสัมผัส
           C                      Dsus                    Gsus    G
2และโดยพระนาม  เมื่อข้าร้องเรียก   พระเย        ซู
    C                    Dsus           Gsus    G
ผู้ทรงรักษา   ทุกโรคภัย  ทรงฤท      ธา
         C                         D                    G/B       C
พระหัตถ์พระองค์  ทรงยื่นออกมา   ให้ข้ามองเห็น
    Am7                             Dsus  D
ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน
                              C
****รอยแผลพระองค์   นำการเยียวยา
                        G/B
       โลหิตพระองค์        ทรงมอบชีวา
                           C                       Em7         Dsus D
       พระคำพระองค์      ทรงทำให้ข้า    ได้มีเสรี
              G/B       C
       กางเขนพระองค์     นำข้าเข้าไป
                     G                 D/F#         Em7
       ในที่ประทับ    แห่งฤทธา     พระสิริ
                         Am7              D                     G
       และทรงสัมผัส   ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์
                             Am7                              D                  G
(จบ) โปรดทรงสัมผัส     ด้วยปีกแห่งการรักษาของพระองค์
           C                         Dsus                  Gsus  G
3และโดยพระนาม   เมื่อข้าร้องเรียก  พระเย       ซู
    C                          Dsus   Gsus    G
ผู้ทรงรักษา   ทุกหัวใจ   ทุกวิญ     ญาณ
         C                           D                        G/B   C 
พระหัตถ์พระองค์   ทรงยื่นออกมา   และสัมผัสข้า
        Am7                              Dsus  D
ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้า       มี 
C   G   C/Em   D
C   G   C/Em   D   
C   G   C/Em   D  
C   Bm/G  C/Em   D

Bridge:
 C                                  D
    เมื่อข้ามองดูพระองค์      จิตใจข้ามีความหวัง
C                                                 Em7              D
     วิญญาณข้าได้เติมเต็ม   ความเชื่อล้นจากหัวใจ
C                                     D        
     เมื่อข้าสัมผัสพระองค์     ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป
C                                             Em7         D
     ข้าจึงชูมือขึ้นสูง             และรับเอาทุกสิ่งไว้ (ซ้ำ)

Ending Note:  --

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Int: G Bm C Dsus4 D
                   G          Bm  Em                       Bm                         
1.  พระเจ้าทรง  เลี้ยงดู          เราเรียนรู้ความรักพระองค์  
 C                   Bm      Em       Am                      D
     นำเราไปริมน้ำสงบ            ฟื้นวิญญาณของเรา
                       G         Bm  Em                       Bm        
      2.  พระเจ้านำ ก้าวไป            เราไม่เคยขัดสนอะไร 
       C                   Bm         Em          C                      D       D7
           นำเราไปในทางชอบธรรม      เพื่อพระนามพระองค์
                   G                              Em
*พระเจ้าจะนำเราไป    แม้ทางจะยากเพียงใด
                             C                               Am                    
  ผ่านเขาเงาอันตราย  เราไม่ต้องกลัวอะไร  
                    D                   D7
  อยู่ในอ้อมแขนพระองค์
                  G                             Em
  พระเจ้าจะนำเราไป  แม้ทางจะยากเพียงใด
                                   C                              Am                           
  ความรักและความดีงาม  ติดตามเราทุกวันไป
                 D                              G
  เราอยู่ในน้ำพระทัย  ของพระองค์

Ending Note:  --

อยู่ในพระทัยพระองค์

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                            C  G     Em              A7                   D
โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา   แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
      C               D            Bm           Em       Am        C          D
จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ   จิตใจได้สัมผัสพระองค์ (X2)
                       Dsus D     G             Bm          C             Dsus D
         ***อยากบอกว่า   เรารักพระองค์สุดหัวใจ...สุดหัวใจ 
            G       Bm     C    Em    Am             Em              D
         ชีวิตขอมอบถวาย        ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป 
              C             D       Em          C            D        G
         จะอยู่ในพระทัยพระองค์   จะอยู่ในพระทัยพระองค์

Ending Note: --

พระเยซู พระผู้ช่วย My Jesus My Savior

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

A               E                                F#m    E                    D
   พระเยซู      พระผู้ช่วย                ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์
                A       D                    A
  ในทุกๆ  วัน      ฉันอยากสรรเสริญ  
           F#m                  G    D    E
   ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า
A                      E                       F#m               E           D
    พระองค์เป็น     ที่กำบัง           ป้อมปราการและกำลังใจ
                  A       D            A      F#m           G      D    E
    เชิญทุกชีวิต   และทุกๆ  สิ่ง     พากันสรรเสริญพระเจ้า
        A                   F#m             D                 E
****สรรเสริญพระเจ้า     ทั่วโลการ่วมร้องเพลง
         A                  F#m             D        E
       พลังและฤทธิ์เดช    สรรเสริญกษัตรา
          F#m                         D
       ภูเขากราบลง  และทะเลคึกคะนอง
                     E         F#m     E
       ส่งเสียงร้อง.......สรร..เสริญ
        A            F#m        D            E
       ฉันร้องชื่นชม..ยินดีในฝีพระหัตถ์
               A           F#m        D                E
       และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย
       F#m                         D             E          A
      ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญากับพระองค์

Ending Note:  --

สรรเสริญพระเยซู

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

A                                   C#m7      D
สรรเสริญ  พระเยซู       ยกชูพระนามพระองค์
                            Bm                           E7
ร้องเปล่งเสียงโมทนา    ขอบคุณพระองค์
                         A           C#m7           D
สรรเสริญ  พระเยซู       ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
               Bm                  E7              A
ทั้งใจและวิญญาณ        มอบแด่พระองค์
                       A                                  D
*****ให้เราได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ
                        A     F#m            Bm   E7
         เราปราถนาได้มาใกล้พระเยซู
                     A               A7         D
         เราจะถวาย  ด้วยเพลงนมัสการ
                              A        E7                         A
         จะเปล่งเป็นเสียงชื่นบานสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --