Sila Church Happy Cell 21-Jun-2021

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

D                     G          DAm7-D7     G         A             D Am7 D7
1) พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้          พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
G               A        F#          Bm               Gmaj7         A        D 
ทรงมอบชีวิตให้ข้านำชีวาพระองค์ลงพลี  พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
               G               A        F#          Bm   G         A                      D D7
        **จะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะหรือร้องไห้  ชีพนี้ขอถวายมอบให้พระองค์
               G               A        F#          Bm
        ฉันจะร้องสรรเสริญและดำเนินในทางพระองค์
             D/G             A                D       A7
        จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์
D           G             D Am7-D7     G         A            D Am7 D7
2)  พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์  พระองค์รักฉันมั่นในฤทัย
G               A        F#          Bm          Gmaj7         A                D 
พระองค์ทรงพลีชีวัน เพื่อฉันได้ชีวิตใหม่ พระองค์ทรงสัมผัสฉันวันนี้

Ending Note: --

พระคริสต์นำหน้า

Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 2/4

C      C      C7         F              C         Em7/B      Am         G
1. พระเยซูคริสต์  ทรงนำชีวิต  ให้ข้า  เดินทาง  ชอบธรรม  ใกล้ชิด
    C     C7       F       Fm         C       Em7/B-Am7   G6   C  C7
ข้าอยู่  ที่ใด  หรือทำ  อะไร  พระหัตถ์  พระองค์      ทรง   จูง    ข้าไป
                   F2     G          Am7      Em        C     Em7/B-Am    G7
       * พระคริสต์นำหน้า  พระคริสต์นำหน้า  พระหัตถ์พระองค์    ทรงจูงมือข้า
             F2       G            Am7      Em           C    Em7/B-Am  G6   C
         เต็มใจเดินตาม  ด้วยความเปรมปรีดิ์  พระหัตถ์พระองค์   ทรง นำ  ทุกที
               C        C7             F                    C        Em7/B-Am         G
2. บางคราว  ต้องผ่าน  ความทุกข์  มืดมัว  บางคราว  โศกเศร้า     บังเกิดความกลัว
         C          C7     F    Fm           C    Em7/B-Am7 G6  C  C7
บางคราว  ราบรื่น  ชื่นใจยินดี  พระหัตถ์  พระองค์    ทรง   นำ  ทุกที (*)
               C           C7         F           C   Em7/B  Am   G
     3. ข้าขอ  พระเจ้า  ทรงจูงมือไป  ไม่ว่า  จะนำ    สู่ตำ  บลใด
           C         C7          F     Fm        C        Em7/B   Am7   G6    C  C7
     จะเกิด  ความทุกข์  หรือสุข  ก็ดี  พระหัตถ์  พระเจ้า    ทรง  นำ  ทุกที (*)
              C         C7           F             C      Em7/B         Am         G
4. ครั้นเสร็จ  การงาน  ต้องลา  จากโลก    จิตใจ  พ้นทุกข์  พ้นความเศร้าโศก
          C     C7         F       Fm      C        Em7/B    Am7 G6     C  C7
เพราะข้า  จะได้  อยู่เมืองสวรรค์  กับองค์  พระคริสต์     เป็น   นิจ  นิรันดร์ (*)

Ending Note: --

ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

A            Bm                         C#m      A
ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย  มาหาพระเยซู
 A         Bm                     C#m     A
ผู้นำท่านทั้งหลาย   หายเหนื่อยและเป็นสุข
A    Bm  D E7               A 
รับพระเยซูเจ้า เมื่อท่านยังอยู่ 
    C#m   Bm    E7 (A) 
ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
  A      Bm                C#m      A
ทำตามน้ำพระทัย  ซึ่งมีให้เราไว้
 A       Bm                  C#m       A
คือพระคำสัญญา  ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง (*)

Ending Note: --

Ending Note: --