Sila Church Main Sunday Service 11-Feb-2024

Generate Slides Download PDF

ความรักมั่นคง

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D         Bm7/F#       G          D/F#   A          D     Bm7/F#   G      A
ความรักมั่นคงของพระเจ้า ไม่เคยยั้งหยุด  พระเมตตาคุณหลั่งลงมา อยู่เสมอ
                    G               A7           F#m          Bm
         *ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ  ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
         G              A7         D        D7    G                 A7         D
         พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก  พระองค์ทรงความเที่ยงตรง
              G      A7    F#m   Bm  G                A7          D  D7
Bridge:  ใหม่ทุกเช้า    ใหม่ทุกเช้า   พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
 G                A7         D (D7)
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง x 2

Ending Note: --

ข้าเป็นของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Intro : A E/G# F#m7 D x2     
     A                             E/G#                                             F#m7                                   D
1.ความรักของพระองค์ สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์  ความชอบธรรมพระองค์ มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
A                         E/G#                                F#m7                       D 
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก  จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา              
                      A          E/G#                      F#m7              D 
        *ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์  ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า        
         A                  E/G#                 F#m7                  D 
         ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์  นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 
A E/G# F#m7 D x2  
      A                                    E/G#                                   F#m7                             D 
2.ในความรักพระองค์ ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย  ทรงเป็นแสงที่ฉาย เหนือความอายและความมืดมน 
A                           E/G#                                    F#m7                    D 
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน  ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 
                           Bm7             A/C#             D         Esus  
Bridge:    จะความมืดหรือความตาย  อันตราย  ก็ไม่อาจจะพรากเรา            
                          Bm7               A/C#         Dmaj7   Esus E 
                 จากความรักของพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

Ending Note: --

ข้าเข้ามานมัสการ (Here I am to worship)

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Note:  เข้า hook

Intro : D A Em    D A G2 (2)
D          A                  Em                    D              A          G2
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด  ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
D             A           Em               D           A      G2
ความงามที่ทำ   ให้ใจข้ารักพระเยซู  หวังจะได้อยู่ กับพระองค์
                        D                        A/C#                                D/F#             G          
         ** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ  ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
                        D                    A/C#                          D/F#       G                  
        พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา  พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
D             A           Em                      D         A         G2
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง  ทรงพระสิริในสวรรค์
D          A           Em                            D            A             G2
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม  ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา  (**,***)
               A D/F#      G                       A    D/F#        G       
      *** ไม่มีวันรู้  ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน (4) (**)(**)

Ending Note: --

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์

Key: E, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Int: E  A  F#m B7
   E                                 Amaj7      
1.ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล     ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน
F#m                              Bsus
และฉันจะมอบดวงใจยอมให้   พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท
E                                  Amaj7
ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง   และทุกวันฉันจะชูมือ
F#m                                       Bsus
เพราะฉันจะร้องเพลง เมื่อความรักพระองค์ลงมา
          E                         Amaj7
          **ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
          F#m             Bsus
          ฉันจะร้องถึงรักนั้น ตลอดไป (**)
    F#m                                 E/G#    A                     Bsus
Bridge: โอ้ ข้าอยากเต้นโลดสรรเสริญอาจดูเป็นเรื่องโง่งมงาย
F#m              E/G#                        A                      Bsus
      แต่ถ้าโลกนี้ได้พบพระองค์   เขาจะเต้นยินดีอย่างที่พวกเราเป็น
Shift key:  
                    F#                            B  
                   **ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
                  G#m             C#sus
                    ฉันจะร้องถึงรักนั้น ตลอดไป (**)

Ending Note: --

รักแท้

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:

E                                              Esus4    E                                  Esus4
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา  ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
         C#m                              B                     F#m7                A               B   
ความรักนั้น    มั่นคงตราบนิรันดร์     ไม่ทำให้เสียใจ   ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
          E                                    Esus4      E                                        Esus4
         ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม   และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
                 C#m                               B
         ความรักนั้น      มั่นคงตราบนิรันดร์ 
                        F#m                    A               B             Bsus4
         ไม่ทำให้เสียใจ    ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
                   E    B/D#              C#m              Bm        E7          Amaj7 
** ความรักแท้          ที่ทรงยอมพลีพระชนม์  และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
               E/G#     F#m7                         B
คือองค์พระเยซู   ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
       E  B/Eb           C#m                  Bm       E7          Amaj7
ชีวิตนี้....       ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือ.....พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         E/G#               F#m7               B             E   (A)
ไม่อาจฝืนทำลาย   ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

Ending Note: --

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --