Sila Church Main Sunday Service 25-Feb-2024

Generate Slides Download PDF

มานี่เป็นเวลามนัสการ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Note: เชิญพี่ตุ๊ก อธิษฐานเปิดการนมัสการ
เราได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นลูกของพระเจ้า และได้เข้ามานมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้

Bible Verses: 12แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า --John 1:12 (THSV11)

Intro: D G D / A Em D G / D G D / A Em D G / D              
  D                         G    D       
*มา... นี่เป็นเวลานมัสการ
 A                        Em   D   G       
มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
 D                        G   D       
มา... นมัสการดั่งที่เป็น
A                                    Em D  G       D
มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น       มา...
    G                                       D       
1.สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
     G                                D       
สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
       G                                    Bm       
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา
    Em                     A       
ผู้เลือกและรับพระองค์

Ending Note: --

วันแห่งการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: D Bm G D     
   D                                                                 Bm
1.ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วมเปล่งเสียง 
                                               G                             (Em)
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด เสียง เพลงไม่มีจุดจบ
                 D
ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 
              D                                                         Bm
      2.  แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
                     G                              (Em)                 D
       เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
                  G                  A                   D/F#                      Bm 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          G                                Asus4               D
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 G                   A                    D/F#                    Bm         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      G                 Asus                 D
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
(Instru: D Bm G D) 
           D                                                                   Bm
       3.รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ ต่อหน้าบัลลังก์เรา เป็นเหมือน
                                                              G 
       ท่วงทำนองร่วมขับขาน ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
                  Em                      D
       ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --

เรานมัสการ

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G D Em D
G     D       Em                     C       G           Am       D
เราพึ่งพาพระองค์  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
G     D       Em                      C       G                Am        D       G
เราเชื่อในพระองค์  พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา
              G     D    Em                                     C        G                F (Am)   D
      *เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
              G     D     Em                                     Am    D                   G
      เรานมัสการ    องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

Ending Note: --

เพียงผู้เดียว

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G D C   G Bm C
G                                Bm      C                                Dsus4 D
1.องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน
  G                           Bm                             Am                              Dsus4 D
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง  และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด
                    Bm          C (Bm C)        Bm              C (Bm C) 
             *พระองค์ทรงสมควร          พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว
 D    G                         Bm                     C                D
**ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
         G                      Bm               Em        
และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
        Am                            C                 D             G
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ
Solo: C  Bm  Am  D
            D E A                     C#m                      D               E
       ***ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
                   A                   C#m               F#m        
       และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
                Bm                              D                 E               A
       เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ

Ending Note: --

กางเขนคือชีวิต

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: G C D Gsus G C D Bm Em Bb Ebmaj7 D  G C G C
G             C               G     G             C                 G     D/F#
ชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em                                 C             Bm     Am               F            D
พระโลหิตชำระภายใน ความรักฟื้นฟูหัวใจ สำหรับข้าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง   
        G                      C                  G    G                       C                 G     D/F#
      2. พระองค์เป็นความหวังที่ข้าพึ่งพิง  เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
      Em                                 C                 Bm     Am               F            D
      จิตวิญญาณข้าขอจำนน ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 
                    G                  D
** กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
    B7           Em          Dm7-G7              C
ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์ ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
Bm7          Em             Am                 D             G  (C ending) 
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า
Bridge:   G C Em D C
Solo: Bb Eb F Bb Am Gm C Cm7 F C# Ab Bbm G#m C# F# C# Bbm Ebm F D7 D
Ending: G C Am Bm Am D E

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ถวายทรัพย์

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --