Sila Church Main Sunday Service 03-Mar-2024

Generate Slides Download PDF

ชั่วนิรันดร์ (His Love Endures Forever)

Key: G, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Intro: G Em D C
         G            
1. พระเจ้าจอมราชา เราโมทนา    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์           
    C                                                              G
พระองค์ทรงดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง   ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                
   D       C/E            
เราร้อง  สรรเสริญ      
              G             
      2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี   ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์               
          C            
       ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่  ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                  
            D       C/E            
       เราร้อง  สรรเสริญ  
                   G                                            Em            
               ** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ   ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา                            
               D                                                 C                       G    
               ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา  ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์
        G                                        
3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                                    
            C                                                G
โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                                  
      D         C/E                                        
เราร้อง  สรรเสริญ

Ending Note: --

เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

A                                     D        E7                                   A
เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์     ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ
F#m                             Bm                        E7
ด้วยคําจากปากของข้า ถวายบูชาแด่พระองค์
A                               D      E7                         A
พระเยซูใจของข้ามั่นคง    ซื่อตรงต่อพระองค์ผู้เดียว
F#m                         Bm                           (G)  E7        
เพราะพระองค์ทรงรักข้า ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ข้า
 (F#m E)    D           E7   C#m          F#m         (E)  D        E7         C#m     F#m
          ** ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า 
        (E)    D        E7           C#m      F#m              D    E7          A
          ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญ... พระองค์…

Ending Note: --

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D       A/C#    Bm7                   G            A          D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D      A/C#     Bm7                                 G               A
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 
                    Gmaj7             F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์ 
Em             A                    D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
            Gmaj7           F#m          B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
Em                                  A                 D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Ending Note: --

พระองค์ผู้ทรงสมควร

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro : G C G D
     G                 C  D  G 
    ขอบพระคุณที่ไม้กางเขน   
                    C   D   G
ขอบพระคุณที่สิ้นพระชนม์
                     D          Em
ทรงไถ่ฉันพ้นบาปความอาย   
         D        C
เพราะรักมากมาย
       Am      Bm       D
และทรงประทานพระคุณ
      G               C   D   G
    ขอบพระคุณที่รักมากมาย   
                      C   D   G 
ขอบพระคุณที่ทรงยอมตาย
                   D      Em
ชำระบาปพ้นจากมลทิน   
       D           C       
รับความชอบธรรม
       Am                 D7
ทรงอภัยและทรงอวยพร
    G              D/F#
    สาธุการพระนาม      
 Em                C
ผู้ประทับบนบัลลังก์
 D                 Em     C
ทรงสวมมงกุฎอันตระการ   
       Am           D7
ทรงกอรปกิจอัศจรรย์
     G                  D/F# 
    ขอยกเสียงสรรเสริญ      
 Em           C
พระเยซูพระบุตร
      D                    Em      C
พระเจ้าเบื้องบนทรงพลีพระชนม์
 C  Am Bm  C G
สาธุการพระนาม (2)

Ending Note: --

พระองค์ทรงสมควร

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

INTRO: G C Bm7 Em Fmaj7 C9 Dsus D  G C G C
   G                  C     D                           G (D/F#) Em                   Am       D   
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
 G                C        D                       Em-D-C                    Am         D
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม    เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               G                 D/F#                Em  D
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                 C               Am       Dsus  D
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                C              Bm7           Em
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Am            D                          G     (C  G  C)
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
   G                  C     D                     G (D/F#) Em                   Am       D  
2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น          เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ
G                C               D              Em-D-C                  Am         D
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา  เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --