Sila Church Main Sunday Service 10-Mar-2024

Generate Slides Download PDF

ข้าเข้ามานมัสการ (Here I am to worship)

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro : D A Em    D A G2 (2)
D          A                  Em                    D              A          G2
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด  ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
D             A           Em               D           A      G2
ความงามที่ทำ   ให้ใจข้ารักพระเยซู  หวังจะได้อยู่ กับพระองค์
                        D                        A/C#                                D/F#             G          
         ** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ  ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
                        D                    A/C#                          D/F#       G                  
        พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา  พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
D             A           Em                      D         A         G2
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง  ทรงพระสิริในสวรรค์
D          A           Em                            D            A             G2
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม  ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา  (**,***)
               A D/F#      G                       A    D/F#        G       
      *** ไม่มีวันรู้  ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน (4) (**)(**)

Ending Note: --

เสริมกำลังใหม่

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

A                                       Asus4
เสริมกำลังใหม่ เมื่อราเรอคอยพระองค์ 
                                                 A
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์
A                                      Asus4                                           
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์
                                                      A
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์
     A/C#  D    A/C# D   E       F#m      E
     *พระ    เจ้า ครอบครองชั่ว      นิ       รันดร์
     A/C#  D       A/C#    D       E     F#m     E
     ทรง    เป็น   ความ    หวัง  และ  เรี่ยว   แรง
 A                             D                           F#m
**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
                        D           E
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง  หรืออ่อนล้า
A                              D                     F#m
ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ  ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน
                    D     E       A
ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

Ending Note: --

ชีวีเราอยู่ในพระองค์

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro : G  Em Am D 
    G                                      Em
    ชีวีเราอยู่ในพระองค์      กำลังเราอยู่ในพระองค์
               C                                    Dsus D
ความวางใจเราอยู่ในพระองค์     ในพระองค์ (2)
                   C                   D             G
   ** เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต
                   C                  D          G
       เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำลัง
               D         G            E           Am
       ด้วยสุดสิ้นชีวิต   ด้วยสุดสิ้นจิตใจ
           F           Am7     Dsus
       ความวางใจอยู่ในพระองค์

Ending Note: --

ลำธาร

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: E/G# A D E
          E/G# A             D              E                E/G#   A       
ขอให้ข้าได้อยู่   ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน
            D              E                   F#m    E                C#m               D      
ในอ้อมแขนของพระองค์   ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน   ในทางของพระองค์
                       E/G# A                   D              E                   E/G# A                 
          2. และเมื่อข้าเข้าใจ   ในความรักของพระองค์  อบอุ่นใจเหลือเกิน  
                      D              E                 F#m   E     C#m        F#m   D   E   A  (D C#m Bm A)
         ในอ้อมแขนของพระองค์  สุขจนล้นหัวใจ     ไม่อาจเก็บเอาไว้  เพียงผู้เดียว
       D               E         A                  D              E            F#m
*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
            D           E              C#m           D             Bm       E         A
ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์   ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

Ending Note: --

เรากราบนมัสการ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A             C#m  D             E          A
เรากราบนมัส...การคุกเข่าต่อพระบาท
         C#m       D          E         A          F     G      A
 โอ ผู้ทรง.....ราศี   เรายกพระองค์  เรายก...พระองค์  (2)
                  D           E        C#m          F#m              Bm           E                     A    A7
         *ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามา      น้อมวันทา สรรเสริญต่อหน้าบัลลังก์
                         D               E     C#m          F#m          Bm       E                      A
         แสนประเสริฐ   ที่พระสิริ    ส่อง เราด้วยพระคุณ   ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --