Sila Church Main Sunday Service 17-Mar-2024

Generate Slides Download PDF

อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด จงสรรเสริญพระเจ้า ในสถานนมัสการของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ เพราะกิจการอันอานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่ง จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบ จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด”
‭‭สดุดี‬ ‭150:1-6‬ ‭TH1971‬‬
https://bible.com/bible/275/psa.150.6.TH1971

Intro (Jeremiah) : Dmaj7 / Dmaj7 / C#m7 / F# / Bm7 / E / A / A / 
Intro W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | D | E | C#m | F# |
Dmaj7                    Amaj7 
อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญพระเจ้า 
              Dmaj7                         Amaj7 
อยากให้ทุกการกระทำเป็นการสรรเสริญพระองค์ 
                  D                                    C#m7 
ฉันอยากให้ทุก ๆ สิ่ง และอยากให้ทุก ๆ อย่าง 
   Bm     E                         A A7 
ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า 
                        D                                           C#m7              F#m 
           ***เพราะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า   (นี้)และไม่มีสิ่งใด   ที่ดีกว่านี้ 
           Bm7              E                          A    A7 
           ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์ 
                           D                                                   C#m7   F#m
           เพราะพระองค์สมควรคู่คำสรรเสริญ   และไม่มีผู้ใดที่สมควรกว่านี้ 
             Bm7              E                          A  (F#7)
           ฉันจะอยู่ จะร้องสรรเสริญพระองค์
Instru: W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | C | D | Bm | E |
End: W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | Bm | E | A | 

Ending Note: --

ข้าเป็นของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Note:  Amaj7 / Amaj7 / G#m7 / C# / F#m7 / B / E / E

Intro : A E/G# F#m7 D x2     
     A                             E/G#                                             F#m7                                   D
1.ความรักของพระองค์ สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์  ความชอบธรรมพระองค์ มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
A                         E/G#                                F#m7                       D 
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก  จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา              
                      A          E/G#                      F#m7              D 
        *ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์  ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า        
         A                  E/G#                 F#m7                  D 
         ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์  นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 
A E/G# F#m7 D x2  
      A                                    E/G#                                   F#m7                             D 
2.ในความรักพระองค์ ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย  ทรงเป็นแสงที่ฉาย เหนือความอายและความมืดมน 
A                           E/G#                                    F#m7                    D 
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน  ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 
                           Bm7             A/C#             D         Esus  
Bridge:    จะความมืดหรือความตาย  อันตราย  ก็ไม่อาจจะพรากเรา            
                          Bm7               A/C#         Dmaj7   Esus E 
                 จากความรักของพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

Ending Note: --

เครื่องบูชาที่หายใจ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Note: “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้ เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ”‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:8-10‬ ‭

Intro: D  C#m  F#m  Bm  E
      A                   E/G#          F#m
เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่
E                         D        E     C#m   F#
ขอทรงเปลี่ยนจิตใจของข้าในวันนี้
           Bm                 Dm
เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง
             C#m                  F#m
พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี
       Bm                           E
ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม
                   D                E
    **ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน
                    C#m    F#m
     และสร้างหัวใจขึ้นใหม่
                  Bm   E           A
     เพื่อสอนให้ข้ารู้จักน้ำพระทัย
      Em  A  D         E         C#m         F#m
     ข้าขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป
         Bm            E                    A
     เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์
A                   E/G#          F#m
ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
E                         D        E     C#m   F#           Bm                 Dm
ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป             ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง
             C#m                  F#m             Bm                                 E
โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ           ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม

Ending Note: --

อยู่กับพระองค์ - be with you

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: | A | Dm | A | Dm |
          | C#m | F#m | Bm | E | Dm |

Verse1:
    A               C#m
1: พระเยซูของข้า 
         Em               A            D
ข้าวางใจพระองค์ ในทุกเวลาที่มืดมน 
     Bm         E
พบสันติสุขในใจ 
  C#m              F#m
ผู้เล้าโลมยามสิ้นแรง 
    Bm                               E      Dm
ข้าไว้วางใจ ทุกครั้งที่ผ่านคลื่นลม 
    A                    C#m
2: พระองค์ทรงซื่อตรง 
            Em             A      D
ทรงพระบารมี ทรงยกชูชีวิตข้า 
      Bm               E
เป็นแสงตะวันแห่งใจ 
      C#m            F#m
ย่างเท้าของข้าสดใส 
Bm                                   E
ชั่วนิจนิรันดร์ ข้าขอพึ่งในพระองค์ 
                A                  C#m                          F#m       Em               A
      **เพราะชีวิต ข้านมัสการพระองค์         พระเยซูเป็น ผู้เดียวที่ข้าต้องการ 
              D                      E                      C#m    F#
      ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์     พระเยซูของข้า 
       Bm                                      E
       เป็นผู้เดียวอยู่กลางพระเจ้าและข้า 
        A                      C#m                    F#m          Em                A
      เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์  จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
                D       E         C#m   F#        Bm           E       A
       ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า     ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
    A                      C#m
T: เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์ 
   F#m          Em                A
จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
        D       E         C#m   F#
ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า 
    Bm           E       A
ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
                  D       E         C#m   F#        Bm           E       A
       E: ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า   ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --

นามอัศจรรย์

Key: B, Tempo: 58, Time Signature: 4/4

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |
       B               F#/A#          C#m7           E2
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์  พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#                        C#m      E2
นามเดียว ชนะความบาปความตาย  นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 
                      B/Eb                   E2
        **ไม่มีใคร หรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
               B/Eb             E              F#sus  F#
         หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
                B/Eb                      E2
         พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า 
                B/Eb           E        F#sus  F#
         ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์ 
        B                          F#/A#                           C#m7          E2
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง    ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#                              C#m7            E2
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ    มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
Bridge:   ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
                ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า

Ending Note: --

ข้ายอมทุกสิ่ง

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: Gmaj7 Bm7 C9 Am7 C9 Am D
        Gmaj7                    Bm7
ข้ายอมทุกสิ่ง  จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
            C              Am                C                Am7    D7
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย (2)
           Gsus4            Emsus4           Gsus4            Emsus4
    ***ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ  ข้ารักพระองค์  ด้วยสิ้นสุดกำลัง
       Am7             C                  D7       Gsus4        Emsus4
    ข้าขอเทิดทูน  บูชาพระนามพระองค์  ข้าขอเทใจ  ออกมาเป็นคำสรรเสริญ
  Gsus4         Emsus4         Am           C                  D7                 G
    ข้าขอชูมือ  ถวายคำสดุดี  ในชีวิตนี้  ข้ามีพระองค์ผู้เดียว...เป็นพระเจ้า

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --