Sila Church Main Sunday Service 24-Mar-2024

Generate Slides Download PDF

ที่กางเขน (ฉันคุกเข่าลง)

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: A E  B  A E B (x 2)
E/G#   A2        B  C#m7 E/G#  A2        B      E/G#   A2      B   C#m7        A2        B 
1. พระ องค์ ทรงรู้  จัก               ทุกสิ่งที่ฉันเป็น    แม้ฉันพลั้งพลาดไป              ฉันรู้ ทรงรักฉัน
E/G#   A2    B  C#m7    E/G#    A2   B  E/G# A2   B  C#m7  A2          B       A2            B 
   พระองค์โอบฉันไว้                ด้วยพระสิริ     ในทุกฤดู  กาล      ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน
           E                          C#m                             E/G#     A                                  B
        *** ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน  หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้    
    E                              C#m                  E/G#     A                              B
        พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์   รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์
Midtro: A E B  A E B
 E/G#   A2       B  C#m7   E/G#    A2      B        E/G#   A2        B   C#m7     A2             B 
2.   พระองค์ทรงนำ ฉัน              ทรงคุ้มครองภัย      ประคองด้วยพระหัตถ์          ฉันรู้ ทรงรักฉัน
*** x2
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
Bridge:  ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง     พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
               ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
E/G#   A2   B  C#m7   E/G#    A2      B  E/G#   A2   B  C#m7           A2      B          A2      B 
3.  เมื่อโลกสลายไป           ต่อตาของฉัน        ทรงยืนเคียงข้างฉัน   ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน
*** x2
Outro: A E B   A E B

Ending Note: --

วันแห่งการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: D Bm G D     
   D                                                                 Bm
1.ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วมเปล่งเสียง 
                                               G                             (Em)
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด เสียง เพลงไม่มีจุดจบ
                 D
ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 
              D                                                         Bm
      2.  แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
                     G                              (Em)                 D
       เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
                  G                  A                   D/F#                      Bm 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          G                                Asus4               D
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 G                   A                    D/F#                    Bm         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      G                 Asus                 D
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
(Instru: D Bm G D) 
           D                                                                   Bm
       3.รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ ต่อหน้าบัลลังก์เรา เป็นเหมือน
                                                              G 
       ท่วงทำนองร่วมขับขาน ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
                  Em                      D
       ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: --

กางเขนคือชีวิต

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: G C D Gsus G C D Bm Em Bb Ebmaj7 D  G C G C
G             C               G     G             C                 G     D/F#
ชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em                                 C             Bm     Am               F            D
พระโลหิตชำระภายใน ความรักฟื้นฟูหัวใจ สำหรับข้าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง   
        G                      C                  G    G                       C                 G     D/F#
      2. พระองค์เป็นความหวังที่ข้าพึ่งพิง  เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
      Em                                 C                 Bm     Am               F            D
      จิตวิญญาณข้าขอจำนน ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 
                    G                  D
** กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
    B7           Em          Dm7-G7              C
ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์ ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
Bm7          Em             Am                 D             G  (C ending) 
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า
Bridge:   G C Em D C
Solo: Bb Eb F Bb Am Gm C Cm7 F C# Ab Bbm G#m C# F# C# Bbm Ebm F D7 D
Ending: G C Am Bm Am D E

Ending Note: --

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ How Great Is Our God

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

 Intro :  C  Am  F  G 
         C                                           Am                           F 
1. พระเจ้าผู้งามตระการ   ล้นด้วยบารมี       ให้เราชื่นใจยินดี  ให้เราชื่นใจยินดี        
          C                                             Am    
โอบล้อมด้วยแสงเฉิดฉาย    ความมืดมลายจากไป        
                  F            
สั่นกลัวพระสุรเสียง  (สั่น) กลัวพระสุรเสียง        
                   C                                               Am
      * พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่  ร้องสรรเสริญ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่  ให้โลกเห็นความ        
                F               G                 C            
         เกรียงไกร  พระเจ้า  ทรงยิ่งใหญ่                   
           C                                        Am
2. ทรง พระชนม์นิจนิรันดร์    อยู่เหนือคืนวันเวลา                                    
                             F                                        
    จากเบื้องต้นจนสุดท้าย  จากเบื้องต้นจนสุดท้าย                                    
         C                                               Am
    พระเจ้า คือพระบิดา  พระบุตร  พระวิญญาณ                                    
                           F                                        
    ดุจลูกแกะและดุจสิงห์  ดุจลูกแกะและดุจสิงห์                            
                                C                                     Am
         ***B. (พระ) นามเหนือใดๆ   (พระองค์) ควรคู่คำสรรเสริญ                                    
         F             G           C                                        
        หมดใจข้าร้องพระเจ้า  ทรงยิ่งใหญ่

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note:  --

Ending Note:  --