Sila Church OC Cell Group 16-Feb-2024

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int: G Em C D
G                                   Em                      C            D
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา  ทรงฤทธา  ทรงฤทธา
      G                       Em                      C            D
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร  จงยินดี  จงยินดี
            G                        Em                   C               D 
           จงเปรมปรีด์ด้วยเสียงเพลง  จงครื้นเครงในความรักของพระองค์
               G                          Em                       C        D      G
           พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทรงฤทธา ทรงฤท  ธา

Ending Note: --

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

G                                     Em
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์   กำลังเราอยู่ในพระองค์
              C      G                          D
ความหวังเราอยู่ในพระองค์   พระองค์    ในพระองค์ (2)
               C                D           G
       **เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต
          C            D      G          Bm Em
       เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำลัง
              D        G            E       Am         F       Am7        Dsus
       ด้วยสุดสิ้นชีวิต   ด้วยสุดสิ้นจิตใจ  ความวางใจอยู่ในพระองค์

Ending Note: --

อยู่กับพระองค์ - be with you

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: | A | Dm | A | Dm |
          | C#m | F#m | Bm | E | Dm |

Verse1:
    A               C#m
1: พระเยซูของข้า 
         Em               A            D
ข้าวางใจพระองค์ ในทุกเวลาที่มืดมน 
     Bm         E
พบสันติสุขในใจ 
  C#m              F#m
ผู้เล้าโลมยามสิ้นแรง 
    Bm                               E      Dm
ข้าไว้วางใจ ทุกครั้งที่ผ่านคลื่นลม 
    A                    C#m
2: พระองค์ทรงซื่อตรง 
            Em             A      D
ทรงพระบารมี ทรงยกชูชีวิตข้า 
      Bm               E
เป็นแสงตะวันแห่งใจ 
      C#m            F#m
ย่างเท้าของข้าสดใส 
Bm                                   E
ชั่วนิจนิรันดร์ ข้าขอพึ่งในพระองค์ 
                A                  C#m                          F#m       Em               A
      **เพราะชีวิต ข้านมัสการพระองค์         พระเยซูเป็น ผู้เดียวที่ข้าต้องการ 
              D                      E                      C#m    F#
      ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์     พระเยซูของข้า 
       Bm                                      E
       เป็นผู้เดียวอยู่กลางพระเจ้าและข้า 
        A                      C#m                    F#m          Em                A
      เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์  จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
                D       E         C#m   F#        Bm           E       A
       ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า     ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
    A                      C#m
T: เพราะชีวิต ข้าอยู่เพื่อพระองค์ 
   F#m          Em                A
จะมอบทั้งชีวี ถวายเป็นเครื่องบูชา 
        D       E         C#m   F#
ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า 
    Bm           E       A
ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
                  D       E         C#m   F#        Bm           E       A
       E: ขอให้สูงกว่า และลึกยิ่งกว่า   ขอมอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --

พระเจ้าดีต่อฉัน

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

D                          F#m/C#       G    A     D
เหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉัน ในวันที่ฉันล้มลง
      D               F#m/C#     (Am)       G             Asus A
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง  ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป
      D                F#m/C#              G        A         D
ในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
      D           F#m/C#           (Am)     G                  Asus A
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉัน...ว่า 
                    D         F#m/C#     Bm          Am7             G        F#m             G            A
       **พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน        ในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ
            D           F#m/C#      Bm          Am7             G         F#m          G       A    D 
        ไม่ช้า และไม่สาย ไม่รีบร้อน ตามใจฉัน        ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

Ending Note: --