Sila Church General Fellowship 29-Mar-2024

Generate Slides Download PDF

พระเยซูที่รัก

Key: A, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 15ในช่วงเทศกาล เป็นธรรมเนียมที่เจ้าเมืองจะปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามที่ฝูงชนต้องการ 16เวลานั้นมีนักโทษอุกฉกรรจ์อยู่รายหนึ่งชื่อบารับบัส 17เมื่อทุกคนมาประชุมพร้อมกันแล้ว ปีลาตก็ถามเขาทั้งหลายว่า “พวกเจ้าต้องการให้เราปล่อยคนไหน บารับบัส หรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์?” 18เพราะท่านรู้แล้วว่าพวกเขามอบตัวพระองค์ไว้เพราะความอิจฉา 19ในขณะที่ปีลาตนั่งว่าราชการอยู่นั้น ภรรยาของท่านใช้คนมาเรียนว่า “อย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบธรรมนั้นเลย เพราะว่าวันนี้ดิฉันไม่สบายใจมากเนื่องด้วยความฝันที่เกี่ยวกับคนนั้น” 20แต่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงฝูงชนให้ขอปล่อยบารับบัส และประหารพระเยซูเสีย 21เจ้าเมืองจึงถามพวกเขาว่า “ในสองคนนี้พวกเจ้าจะให้เราปล่อยคนไหน?” พวกเขาตอบว่า “บารับบัส” 22ปีลาตจึงถามว่า “ถ้าอย่างนั้น เราจะทำอย่างไรกับเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์?” พวกเขาพากันร้องว่า “ให้ตรึงที่กางเขน” 23เจ้าเมืองถามว่า “ตรึงทำไม? เขาทำผิดอะไร?” แต่พวกเขายิ่งร้องว่า “ให้ตรึงที่กางเขน” 24เมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การ มีแต่จะเกิดความวุ่นวาย ท่านจึงเอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าฝูงชน แล้วกล่าวว่า “เราไม่มีความผิดเรื่องความตายของคนนี้ พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิด” 25ฝูงชนทั้งหมดก็ร้องว่า “ให้ความผิดเรื่องความตายของเขาตกอยู่กับเราและลูกๆ ของเรา” 26ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้พวกเขา และเมื่อโบยตีพระเยซูแล้วก็มอบตัวให้ตรึงไว้ที่กางเขน 27พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปรีโทเรียม และรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ 28แล้วเปลื้องฉลองพระองค์ออก เอาเสื้อคลุมสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์ 29เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมบนพระเศียรของพระองค์ แล้วเอาไม้อ้อมาให้พระองค์ทรงถือไว้ในพระหัตถ์ขวา และคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์เยาะเย้ยว่า “ข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิว ขอทรงพระเจริญ” 30แล้วก็ถ่มน้ำลายรด และเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์ 31เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้ว พวกเขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออก และเอาฉลองพระองค์ของพระองค์มาสวมให้ และนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงที่กางเขน --Matthew 27:15-31 (THSV11)

A        F#m                    Bm               E
**พระเยซูที่รัก พระองค์ทรงรักมากมาย 
A           F#m              Bm       E    A
พระเยซูที่รัก พระองค์ยอมพลีเพื่อเรา 
           A                              F#m             A               F#m
     1. มองดูที่กางเขนโสภานั้น ทุกคืนวันยอมเพื่อข้า 
            A          F#m                       Bm                 E
     ทุกเวลาพระองค์บริสุทธิ์ ช่วยข้าหลุดพ้นจากบาป 
A                                             F#m               A             F#m
2. เมื่อข้าทุกข์พระองค์ทรงปลอบโยน พระคุณล้นดวงใจข้า 
               A                        F#m           Bm        E
เช็ดน้ำตาโดยพระหัตถ์พระเยซู ช่วยเชิดชูกู้ชีวัน

Ending Note: --

เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 6/8

Bible Verses: 32เมื่อออกไปแล้วก็พบชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อซีโมน จึงเกณฑ์ให้เขาแบกกางเขนของพระองค์ไป 33เมื่อมาถึงที่หนึ่งซึ่งเรียกว่ากลโกธา แปลว่าที่กะโหลกศีรษะ 34เขาทั้งหลายเอาเหล้าองุ่นผสมกับของขมมาถวายพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงชิมแล้วก็ไม่เสวย 35เมื่อตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้ว พวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกัน 36แล้วก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่น 37และพวกเขาเอาข้อความที่เป็นข้อหาลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียร ซึ่งอ่านว่า “คนนี้คือเยซู กษัตริย์ของชนชาติยิว” 38เวลานั้น เขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่ง 39คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมา พูดหมิ่นประมาทพระองค์ สั่นศีรษะเยาะเย้ย 40ว่า “เจ้าเป็นคนที่จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายในสามวันนี่นา จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขนเถิด” 41พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์เหมือนกันว่า 42“เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิด เราจะได้เชื่อบ้าง 43เขาวางใจพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิด เพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า” 44แม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วย --Matthew 27:32-44 (THSV11)

A         A                 D                   A        E7           A
1.    เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน....   โลหิตประเสริฐหลั่งไหล
       A                D           A        E7      A
เพื่อล้างชำระวิญญาณ ไถ่โทษให้เกิดใจใหม่
      E7         A                       E7         A
เราพลีชีวิตไม่คิดเสียดาย ท่านมีสิ่งใดถวาย
     E7          A                      E7         A
เราพลีชีวิตไม่คิดเสียดาย ท่านมีสิ่งใดถวาย
                A             D               A        E7           A
       2. ปราสาทแห่งพระบิดา บัลลังก์รุ่งเรืองของเรา
           A        D                 A        E7        A
       สู้ทิ้งมาสู่โลกา รับทุกข์ลำบากเปลี่ยวเปล่า
           E7                   A                    E7         A      
        เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดสูญเปล่า ท่านทิ้งอะไรเพื่อเรา
           E7                A                        E7         A
       เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดสูญเปล่า ท่านทิ้งอะไรเพื่อเรา
       A              D              A        E7      A
3.  เราสู้ทนทุกข์แรงร้าย เหลือที่จะพรรณนา
   A              D             A        E7        A
ทนความราวีจนตาย ให้ท่านรอดภัยนานา
     E7                  A                           E7         A
เพื่อท่านเราทนความอายเหลือกล่าว ท่านทนอะไรเพื่อเรา
     E7                 A                            E7         A
เพื่อท่านเราทนความอายเหลือกล่าว ท่านทนอะไรเพื่อเรา
              A            D             A          E7           A
       4. เรานำของดีลงมา จากเมืองสวรรค์เบื้องบน
             A            D                A            E7           A
       เรานำความรักความรอด และการยกโทษโปรดชน
           E7              A                      E7         A
       เรานำของดีมายื่นแจกจ่าย ท่านยื่นสิ่งใดถวาย
           E7           A                         E7         A
       เรานำของดีมายื่นแจกจ่าย ท่านยื่นสิ่งใดถวาย

Ending Note: --

พระโลหิตบนกางเขน

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 45แล้วก็เกิดความมืดมัวทั่วแผ่นดิน ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมง 46พอเวลาประมาณบ่ายสามโมง พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามา สะบักธานี” แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย?” 47บางคนที่ยืนอยู่ที่นั่น เมื่อได้ยินก็พูดว่า “คนนี้เรียกเอลียาห์” 48ทันใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาก็วิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์เสวย 49แต่พวกที่เหลือร้องว่า “อย่าเพิ่งเลย ให้เราคอยดูซิว่าเอลียาห์จะมาช่วยเขาหรือไม่” 50และพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง แล้วสิ้นพระชนม์ 51และนี่แน่ะ ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน 52อุโมงค์ฝังศพต่างๆ ก็เปิดออก ศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วก็เป็นขึ้นมา 53และเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พวกเขาก็ออกจากอุโมงค์ พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏกับคนจำนวนมาก 54แต่นายร้อยและพวกทหารที่เฝ้าพระเยซูอยู่ด้วยกัน เมื่อเห็นแผ่นดินไหวและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ก็กลัวอย่างยิ่ง จึงพูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆ” 55ที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนที่ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปรนนิบัติพระองค์ มองดูอยู่แต่ไกล 56ในพวกนั้นมีมารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบและโยเซฟ และมารดาของบุตรทั้งสองของเศเบดี --Matthew 27:45-56 (THSV11)

D   D       Em            F#m       Bm                G               Em        A
1. เมื่อเดินทางจากโลกนี้ไปหน้าบัลลังก์     ข้ายังคงควรต้องทำเช่นไร
   D       Em        F#m          Bm                  G                     A          D
เดินทางไปด้วยใจยึดมั่นในกางเขน  ด้วยความเชื่อจึงรอดพ้นความตาย
              D       Em            F#m       Bm             G               Em        A
         2. เมื่อเดินทางจากโลกนี้ไปหน้าบัลลังก์  ลำพังข้าคงไม่อาจรอดบาป
             D       Em        F#m          Bm           G                   A          D
          ความรักแท้โอบข้าไว้ไปสู่บัลลังก์ ด้วยความเชื่อจึงรอดพ้นความตาย
Em               F#m             G          Bm              A              G
*ข้าไม่อาจรอดพ้นได้โดยกำลัง  หากไม่มีพระโลหิตพระเยซู
Em                F#m       G      Bm            A             E   A
ข้าไม่อาจรอดพ้นได้โดยกำลัง  หากไม่มีพระโลหิตพระเยซู
                                  G9                             D/F# 
       **พระโลหิตบนกางเขน ช่วยข้าได้โดยความรัก 
                        Em          Asus4
        นี่คือความรักเดียวที่เที่ยงแท้
                                  G9                             D/F#         Em  Asus4  D
        พระโลหิตบนกางเขน เติมเต็มข้าด้วยความรัก นมัสการด้วยใจบูชา

Ending Note: --

โอ ข้ารักพระเยซู

Key: E, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

E               B           C#m                 G#
**โอ ข้ารักพระเยซู        พระนามข้าขอเชิดชู
A              E                    F#                 B
ผู้ได้พลีชีวิตมลาย         เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท
  E                   B          C#m                G#
หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่        ข้าจะอยู่แห่งหนใด
A                  E                  E B7  E
จึงขอมอบชีวิตกายใจ        รับใช้พระองค์ (*)
                  E                    C#m         F#m                   B  
          1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า     ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม
                  E                       C#m           F#m               B
          พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม     เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก (**)
     E                    C#m         F#m             B
2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า     ถูกเขาตรึงที่กางเขน
      E                   C#m          F#m                      B
จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา     ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ

Ending Note: --