Valley Outreach Church Main Sunday Service 28-Apr-2024

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก The King of love

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

A                                     E     E7                               A
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก   พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย
     A7                           D                  A      E7             A
ข้าไม่ขัดสนลำบากมากนัก    เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้
            A                                    E       E7                           A
          พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง     ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี
             A7                              D                  A            E7          A
         ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร      ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี
 A                                        E      E7                          A
พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้า  เมื่อข้าขัดขืนพระบัญชา
       A7                                 D                A         E7               A
พระองค์ทรงนำในทางชอบธรรม  เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า
          A                                     E      E7                           A
         แท้จริงความดีความรักมั่นคง     จะติดตามข้าตลอดไป
               A7                         D             A        E7          A
        และข้าจะอยู่ในพระนิเวศน์    พระเจ้าของข้าเสมอไป

Ending Note: --

ขอบพระคุณพระเจ้า

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

G7             C        C7                F           C                           Dm    G7
1.ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระได้ประทาน สิ่งที่ดีใน ชีวิต เรา 
         C                   C7     F           C            Dm            G7         C
พระองค์เอาพระทัยใส่ทุกย่างก้าวเดิน   และทรงยืนอยู่เคียงข้างเรา
                    G                C                          F D7  G    G7  
         **ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า   ฮาเลลู....…ยา     
                        C   G7     F         C                Dm       G          C
         พระทรงให้สิ่งดีแก่ทุก  ทุกคน  ตามน้ำพระทัยของพระองค์
G7             C        C7                 F              C                                              Dm     G7
2. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระทรงเลี้ยงดู   และทรงเป็นความสันติสุขในใจ
                C              C7       F         C                 Dm              G7          C
    แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ    รอบรอบข้างเรา ก็ได้เห็นความรักของพระองค์ (**)
          G7             C        C7        F               C                                        Dm     G7
         3. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระประทาน  พระบุตรา คือองค์พระเยซู
                     C         C7           F            C          Dm          G7       C
             ผู้ได้วายพระชนม์เพื่อเรา   รอดพ้นความตาย ได้มีชีวิตนิรันดร์  (**)

Ending Note: --

โกละโกธา

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:   Bm  G   Bm   F#   Bm
             Bm      Em         Bm                     G                                   F#
    ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา     โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า 
       Bm                         G                     Bm         F#              Bm
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง    จนได้พบทางแห่งโกละโกธา
                Bm        Em            Bm                  G                               F#
           ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน   ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา
                   Bm                       G                        Bm      F#                    Bm
           ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป    ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า
        Bm             Em         Bm                       G                              F#
ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์   รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล
           Bm                       G                 Bm        F#                 Bm 
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า   ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป
                   Bm        Em                      Bm                 G                              F#
        แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า   เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน
                    Bm                            G               Bm          F#                 Bm 
        ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า  ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

Ending Note:  --

พระองค์ทรงเป็นศิลา

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  ไทย 2 รอบ- อังกฤษ 2 รอบ -ไทย 2 รอบ

Bm              Em         A                 D 
พระองค์ทรงเป็นศิลา    ปกป้องรักษาข้าไว้ 
        G                Em                   F#
ด้วยบทเพลงบรรเลงในใจ   เมื่อยามที่ข้ามีโพยภัย
           F#7      Bm 
 ข้าวางใจพระองค์

[chorus]
Em                       A    D                      G
     ข้าเชื่อและวางใจ      มั่นคงในพระองค์ 
                     Em        F#           F#7 
    ผู้ทรง....  เสริมเรี่ยวแรงให้แก่ข้า 
                        Bm 
    ข้าวางใจพระองค์
Bm             Em                A7                      D
You are my hiding place       You always fill my heart
           G            Em7                      F#
With songs of deliverance     Whenever I am afraid
   F#7              Bm
I will trust in You
           Em                       A7     D 
     ** I will trust in You         Let the weak say
      G         Em                 F#                   F#7                       Bm
      I am strong  In the strength of the Lord     I will trust in You (**)
      

Ending Note:  -- อธิษฐาน..

พระองค์ทรงสมควร

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

   F                 Bb                C7                         F  
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป    พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        
Dm                 Gm            C7      F                  Bb
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ     ตัวเราอาจจะหวั่นไหว
C                            Dm     Bb                    Gm            C7
 พระองค์ยังเหมือนเดิม      เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               F                 Am                 Dm
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                Bb            Gm            C7
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                  Bb              Am           Dm
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Gm              C7                   F
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
    F                  Bb            C7                  F                    
2.วันที่แดดจะแผดเผา    ทรงเป็นเงาร่มเย็น   
Dm                      Gm               C7     F                  Bb     
เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ   คืนและวันที่เหน็บหนาว
C                      Dm   Bb                    Gm              C7
พระองค์อยู่ข้างเรา   เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --

เรานมัสการ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Int:
 G       D       Em                        C        G   Am               D
เราพึ่งพาพระองค์  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
 G        D       Em                        C       G           Am        D         G
เราเชื่อในพระองค์  พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา
              G     D    Em                                C            G                        D
      *เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
              G     D     Em                                   Am        D                   G
        เรานมัสการ    องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

Ending Note: --