Sila Church OC Cell Group 05-Apr-2024

Generate Slides Download PDF

ไฟเพลิงเผาผลาญ

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: A   A/C#   D  E   F#m (x2)
A                           A/C#                    D                     F#m     E
1. ความรักที่ร้อนแรง  ดั่งไฟที่ลุกโชน  ไม่เคยจะผันแปร  แต่เป็นรักนิรันดร์
A                          A/C#               D                       E
พระองค์ทรงค้นหา  ใจที่มีรักจริง    ความรักที่ภักดี   ยำเกรงต่อพระองค์
              Bm7           A/C#              D             E
              *ในใจข้านั้นมีเพียงแต่พระองค์ เป็นพระเจ้า 
              Bm7         A/C#          D                  E
              ชีวิตนี้ขอภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าองค์นี้ 
                A             A/C#        D  E-F#m     Bm7              Esus/D D   A    Asus 
      **จะนมัสการเพียงพระองค์ผู้เดียว        ข้าจะรักพระองค์   ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
                   A                C#m7                    F#m11  E     D
         เพราะข้ารู้พระองค์ทรงรักทรงหวงแหน   ข้ายิ่งกว่า  สิ่งใด
         Bm7                          Esus         A      A/C#   D  E  F#m
         ไฟเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าผู้หวงแหน 
A                           A/C#           D                     F#m     E
2. สิ่งที่ข้าซ่อนไว้อยู่ลึกๆข้างใน  โปรดชำระด้วยไฟ  สิ่งใดที่เปื้อนปน
A                              A/C#
พระองค์ผู้ชอบธรรม มีความรักซื่อตรง
D                                       E
โปรดเข้ามาครอบครอง ข้าเป็นของพระองค์

Ending Note: --

ตรึงชีวิตที่เหลือ

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Int:  Dmaj7   C#m7    D   Esus Esusb9
       A          Bm7     C#m7        Dmaj7     A        Bm7       C#m7        Dmaj7
1. เมื่อทรงเขย่าดวงใจ ดวงนี้ให้สั่นไหว  ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป
         A         Bm7          C#m7     Dmaj7     A                Bm7         C#m7        Dmaj7
2.  เสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่   ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์
             E/G#             E          Asus                  Bm7           C#m6          Dmaj7    E
           *ข้าฯอยากจะรู้  พระเยซูทุกข์ทนแค่ไหน       คำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไร
                          Dmaj7   E              C#m       F#m7    Bm7       E         Amaj7    A
      **แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง       ของความรู้สึก       ที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิต
                    Dmaj7  E                  C#m7 F#m7   Bm7              E                  A    
      ขอมอบดวงใจ          ทั้งวิญญาณจิต      ตรึงชีวิตที่เหลือของข้าฯไว้กับพระองค์
 A   E/G#   F#m7  E
* Dmaj7   C#m7   Bm7 C#m7 Dmaj7  E   Dmaj7   E  C#m7 F#/E  F#m7  
Bm7 C#m7  Dmaj7 Eb9   A

Ending Note: --

ผู้อารักขา

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

        Dadd9                                      F#m7
1 เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา   ความช่วยเหลือมาจากที่ใด
                   Em7              Em7/A           Dadd9   Asus4
  ความช่วยเหลือของข้ามาจาก  พระเจ้าของข้า
    Dadd9                                        F#m7
  ผู้ทรงสร้างฟ้าและสวรรค์  แผ่นดินโลกและสรรพสิ่ง
        Em7    Em7/A                      Dadd9
  พระองค์ไม่ทิ้งให้ข้าสะดุดและล้มลง
                 D/F#         G9                      A                       D
    *** พระองค์ผู้อารักขา  จะไม่เคลิ้มหลับ  ไม่ทอดทิ้งไป
                D/F#         G9                    A                   D
          พระองค์ผู้อารักขา  ทรงเป็นร่มเงา  ที่อยู่ไม่ไกล
                D/F#         G9                  A     Bbdim7 Bm
          พระองค์ผู้อารักขา  ในทุกหนทาง  ที่ข้าเดินไป
                          Em7              Asus4             Dadd9  A/B Bm7
          และความหวังของข้าอยู่ใน  พระองค์ผู้เดียว
                          Em7                Asus4           Dadd9  A/B Bm7
Tag  ความช่วยเหลือของข้าอยู่ในพระองค์ผู้เดียว
                          Em7               Asus4             Dadd9
        เพราะความหวังของข้าอยู่ใน  พระองค์ผู้เดียว

Ending Note: --