Sila Church Main Sunday Service 05-May-2024

Generate Slides Download PDF

บ้านหลังนี้

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังใหม่ บ้านของพระเจ้า บ้านของชาวศิลา
เชิญ อาจารย์ไก่ อธิษฐานเปิดการนมัสการ

Intro:  G D Em  Bm  C  Bm Am  D  G
G                                    Bm                Em                   Bm
จากวันวานที่ผ่านมา จดและจำในพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา
C                D                   Bm           Em               Am                         D
ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน
G                               Bm                Em               Bm
อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์ ผู้ทรงนำพาพวกเรา
C                D                   Bm           Em         Am          D         G
และหากมีใครที่สิ้นหวัง และหากมีใครที่หลงทาง  ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์
       Cmaj7        Bm               Am                Bm              C                  D 
      *แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
                G          D            Em           Bm        C            Bm         Am           D
            **จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้ จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ  สุดตัวสุดใจกำลังที่มี
              G             D                 Em       Bm         C       Bm
            บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้ เราจะรักษาดังดวงใจ
                   Am            D            G
            ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน
G                                    Bm                Em                   Bm
เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ จะเดินในทางพระองค์ 
C                D                    Bm                   Em                Am            D                     G
หากหนึ่งคำเป็นดังแสงเราจะร่วมส่องสว่างให้งดงาม   ประกาศความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

Ending Note: --

วันแห่งการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 1ของดาวิด เมื่อท่านแสร้งทำเป็นบ้าอยู่ต่อหน้าอาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสีย และท่านก็ไป ข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอ 2จิตใจข้าพเจ้าสรรเสริญพระยาห์เวห์ ให้ผู้ทุกข์ใจได้ฟังและยินดี 3จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เรายกย่องพระนามของพระองค์ด้วยกัน --Psalms 34:1-3 (THSV11)

Intro: D Bm G D     
   D                                                                 Bm
1.ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วมเปล่งเสียง 
                                               G                             (Em)
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด เสียง เพลงไม่มีจุดจบ
                 D
ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 
              D                                                         Bm
      2.  แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
                     G                              (Em)                 D
       เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
                  G                  A                   D/F#                      Bm 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          G                                Asus4               D
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 G                   A                    D/F#                    Bm         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      G                 Asus                 D
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
(Instru: D Bm G D) 
           D                                                                   Bm
       3.รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ ต่อหน้าบัลลังก์เรา เป็นเหมือน
                                                              G 
       ท่วงทำนองร่วมขับขาน ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
                  Em                      D
       ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

Key: C, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:    C    G    F   G (2)
C G/B  F Gsus
ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่  ขององค์พระเจ้า
C G/B   F        Gsus     Am
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่  ถวายจอมราชา
    Em          F     Bb           G
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
                 C                    G/B                     F                 Gsus  
             ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน  ทั่วทั้งโลกา
               C                G/B                                    F    Gsus    Am
             เป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบาน  ทั่วพสุธา
                       Em     F         Bb             G
             เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
            C           Em                      F     Gsus
***ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
            C                    Em                 F     Gsus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ
            Am             Em                      F              C       
เป็นแสงสว่างในความมืดมน เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ
 Dm              Em          F                     G            C         
สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

Ending Note: --

ฤดูกาลใหม่

Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Note: พระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลง เราจึงรู้สึกมั่นคงในฤดูที่แปรเปลี่ยน 
วันนี้เป็นฤดูกาลใหม่ที่เราได้เข้ามาอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ คริสตจักรที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของชาวศิลาทุกคน

Bible Verses: 1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ --Ecclesiastes 3:1 (THSV11)

Into: G Em C D
                   G                                       Em                               C
1.ฤดูกาลใหม่ เมื่อพระเจ้าทรงเปิดประตูให้ข้า หลุดจากสิ่งที่เคยเป็นมา
                          Am                       D      D7
หลุดจากงานที่ผูกมัดข้า ในวันนี้ข้าเป็นไท
                        G                                        Em
       2. ฤดูกาลใหม่ ให้พระเจ้านำชีวิตข้าเคลื่อนไป
                                  C                            Am         D     D7         G      D7
       จากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ ก้าวออกไปสู่การรับใช้ ในวันนี้ข้าเป็นไท
                           G                                          Em
** ข้าจะโบยบินไปสู่ฟ้า บินด้วยเสรีภาพองค์พระวิญญาณ
                             C                                      D
เมื่อพระองค์ทรงนำข้าไป ใจข้าพร้อมทำตามพระทัย
                               G     (D7)
ในวันนี้ ข้าขอบพระคุณ  x 2

Bridge: Am Em G C

Ending Note: --

เปลี่ยน

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

G              D/F#         C/E                   Bm
สิ่งดีๆ มากมาย  ที่พระองค์ประทานให้ข้า
C             G/B          Am            D
วันเวลาที่ได้มา       ใช้เพื่อทําอะไร
Em                 Bm            C                  G/B
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่     จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
C                 Bm7               Am                   D
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว   จะเกิดประโยชน์อะไร
                       C       D/C             Bm     Em
        *ขอทรงเปิดหัวใจ    ขอทรงให้สายตา
                    Am     D        G                     G7
        กําหนดวัน  เวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
                       C            D/C              Bm7                     E
        ขอทรงเปลี่ยน   หัวใจ   ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
                 Am         C/D               G
        ที่ทรงรัก   ทรงห่วง   ผู้คนทุกๆ คน
                   C       D/C               Bm7               E
**ขอพระองค์ใช้เรา      ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
               Am    C/D                     G
    ส่องนําทางผู้คน   มากมายนับล้านคน

Ending Note: --

วันที่งดงาม

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro: G Em7 Am7 Dsus x2
 G   Em7   Am7    D   Bm7  Em7 
เมื่อมีพระเจ้า ชีวิตดูงดงาม  เพราะเราได้พบพาน
 Am7  Dsus  D   G  Em7  Am7  D 
ความรักของพระองค์ เมื่อมีพระองค์ เติมเต็มในหัวใจ
Bsus B  Em7  Am7  Dsus D  Gsus G 
พร้อมที่จะก้าวไป ในวันที่งดงามของพระองค์
                 Cmaj7    Bm7 D/E Em7 
        * ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย
               Am7  D  G 
        ในพระองค์เรารับชีวิตใหม่
                      Cmaj7     Bm7  D/E   Em7 
        ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ
           Am7    Dsus D  G
        เราจะอยู่ในวัน ที่งดงาม
 
Midtro: G Em7 Am7 Dsus x2
Solo Cmaj7 Bm7 D/E Em7 Am7 Dsus 
Outtro: G Em7 Am7 Dsus G x2

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --