Sila Church Main Sunday Service 19-May-2024

Generate Slides Download PDF

เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro:
         G               D             Em7               C                      D          G
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ  เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
            C                       D                Bm                   Em7
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่   ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
      C                      D
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ (x2)
                C    G       Bm Em           Am           G           D
    **โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา   ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
               C   G         Bm Em     Am7         D       G
        โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

Ending Note: --

ผู้รอคอย

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

A                   Asus4    A Asus4 A         Asus4              A Asus4 
ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนํา     ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี
A               Asus4             A Asus4  A              Asus4                 A Asus4 
ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง      ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม่
          C#m                      D                   A  C#m               D     Bm7          Esus4 
          *เป็นความช่วยเหลือ ในยามต้องการ   นําไปข้างหน้า ในวันที่หมดหนทาง 
        A                                                 F#m 
***พระองค์เสริมกําลังขึ้นใหม่   ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรง 
            D          C#m                                  Bm7       E 
องค์พระวิญญาณ เป็นความแข็งแกร่ง อยู่ภายในจิตใจ 
           A                            F#m 
ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้า  เขาจะบินดั่งนกอินทรี
        D                 C#m   Bm7 Esus4         A 
แม้ว่าจะล้ม ลงกี่ครั้ง  ก็ยัง จะวิ่งไปถึงเส้นชัย

Ending Note: --

สาธุการพระนาม

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Intro : A   E  F#m   D2 (2)
            A           E                   F#m                   D2
1. สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
A                  E                            D2
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม
A       E                             F#m               D2
สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
         A                   E                  D2
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม
       A                           E                    F#m          D2
      * ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ
        A                     E                            F#m          D2
      แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ
                           A           E                            F#m    D
             ** สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
                             A                 E                     F#m         D
              สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด
                  A       E                     F#m           D2
2. สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
              A              E                       D2
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม
 A                E                   F#m              D2
สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
                   A                E                  D2
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม
               A                E                F#m               D
        *** ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป
               A               E                F#m             D
        แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

Ending Note: --

กางเขนคือชีวิต

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: G C D Gsus G C D Bm Em Bb Ebmaj7 D  G C G C
G             C               G     G             C                 G     D/F#
ชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em                                 C             Bm     Am               F            D
พระโลหิตชำระภายใน ความรักฟื้นฟูหัวใจ สำหรับข้าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง   
        G                      C                  G    G                       C                 G     D/F#
      2. พระองค์เป็นความหวังที่ข้าพึ่งพิง  เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
      Em                                 C                 Bm     Am               F            D
      จิตวิญญาณข้าขอจำนน ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 
                    G                  D
** กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
    B7           Em          Dm7-G7              C
ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์ ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
Bm7          Em             Am                 D             G  (C ending) 
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า
Bridge:   G C Em D C
Solo: Bb Eb F Bb Am Gm C Cm7 F C# Ab Bbm G#m C# F# C# Bbm Ebm F D7 D
Ending: G C Am Bm Am D E

Ending Note: --

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --