Valley Outreach Church Main Sunday Service 16-Jun-2024

Generate Slides Download PDF

เชิญท่านออกมา (มาหาพระบิดา)

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

                 C                    Em     F                   C
1 พระองค์ทรงเตรียมเพื่อเรา    ก่อนโลกาเกิดมา
           F                      C                 Dm7            G
  พระองค์ทรงสนพระทัย          เมื่อเราหลั่งรินน้ำตา
                   F             C                Em7                  Am7
  ด้วยความรักที่มากมาย          จึงทรงประทานพระบุตร
  Dm                             G                              C
  ทรงจัดเตรียมพร้อมเพรียง    เชิญท่านออกมา
       C                Em                      F                    C
2ไม่มีเงื่อนไขใดใด                  ทำให้พระองค์รักเรา
         F                   C                 Dm7                  G
  ไม่ใช่ความดีของเรา              ที่พระองค์ยังอยู่ใกล้
                   F             C              Em7                   Am7
  ด้วยความรักที่มากมาย         จึงทรงประทานพระบุตร
   Dm                          G                                 C
  ทรงจัดเตรียมพร้อมเพรียง    เชิญท่านออกมา

Chorus :***
                         F              Em     
         มาหาพระบิดา         แม้ชีวาสิ้นหวัง
 Dm                     Em                 F                      G
        ใจและกายแหลกสลาย      พระองค์ยังรักท่าน
                    F                 C                  Em            Am
        พระดำรัสเต็มด้วยฤทธิ์       พระโลหิตทรงฤทธา
        Dm                            G                            C
        ทรงจัดเตรียมพร้อมเพียง   เชิญท่านออกมา

Ending Note:  --

เชิญมารื่นเริงยินดี (Phil 4:1)

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                                         D/F#            Em 
เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซู ด้วยความยินดี 
                         C                            D 
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี 
                     G                                D/F#            Em 
เราจึงเปล่งเสียงยินดี  ต่อองค์ราชาด้วย เพลงสดุดี 
                                      C        D                     G 
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 
                           C                            G               Em  
        ** เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am                 D              G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์ 
                       C                            G              Em
        เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am                 D             G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์

Ending Note: --

ไฟ ไฟ ไฟ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                        Em                Am                        D7
 ไฟ ไฟ ไฟ  ขององค์พระเจ้า  ลอยลงมาเหนือพวกเรา 
 
  G              Em               Am      D7         G
 คริสเตียนไม่ซึมซมเซา  มาพวกเราร้องเพลง

  G                      Em     Am                D7
  ขอ...องค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟลงมา

  G                       Em        Am          D7   G
  ขอ...องค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟในใจข้า

Ending Note: --

เมื่อพระองค์ตรัส

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

INTRE: |C  |Fmaj7 |  C  | Fmaj7  |

VERSE 1 :
       Am                Gsus4                    Fmaj7
ทรงเนรมิต   สร้างฟ้า   และผืน   แผ่นดิน
   Am                     Gsus4                    Fmaj7
มีคืน    และวัน    มีแสง    ในความ   มืดมิด
      C                                                      Gusu4 
ระบาย  ลมปราณ  และสร้าง  ชีวิต  ขึ้นมา
        Dm9                                               Gsus4 G
โดยพระวาทะ  พระองค์  ทรงสร้าง  ทุกสิ่ง

VERSE 2 : 
        Am                    Gsus4               Fmaj7
พระองค์  รักษา  โรคภัย  ด้วยคำตรัสนั้น
       Am                  Gsus4                Fmaj7
"จงหาย" โรคนั้น  ก็หาย ไปโดย ฉับพลัน
     C                                                      Gsus4
สิทธิ  อำนาจ  ทั้งหลาย  เป็นของ  พระองค์
   Dm9                                              Gsus4 G
ไม่มี  อำนาจ  ใดๆ  นอกเหนือ   พระองค์

CHORUS : ****
              C                              Em             Fmaj7
เมื่อพระองค์ทรงตรัส        สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมา
               C                             Em                 Fmaj7
เมื่อพระองค์สัญญา          สิ่งใดต้องเป็นเช่นนั้น
              G                   Am  G               Fmaj7       D/F#
ในความรักที่ไม่แปรเปลี่ยน   ขอจำนนทุกสิ่งกับพระองค์
       Gsus4             C
ให้ชีวิตเป็นไปตามพระทัย

VERSE 3:  |C  | Fmaj7 |
    Am                      Gsus4             Fmaj7
ถึงแม้  ท้องฟ้า  แผ่นดิน  จะสูญสิ้นไป
     Am                       Gsus4               Fmaj7
แต่ทุก  ถ้อยคำ  พระองค์  ไม่สูญ  สิ้นหาย
         C                                              Gsus4
ทรงห้าม  สิ่งใด  สิ่งนั้นไม่อาจ  ต้านทาน
        Dm                                          Gsus4 G
ตรัสแล้ว  จะไม่เปลี่ยนคำ  ไม่ล่าช้าไป  (Chorus ***)

Ending Note: --

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  F  G  Em  Am Dm G C
     C                           G/B                            Am                                  Gm7                C 
1. อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น  อยากจะให้ความฝัน   สอดคล้องในน้ำพระทัย 
           Fmaj7             G/F          Em7             Am     Dm7       F                  Gsus4  G 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์   ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง    ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 
              C                         G/B                         Am                          Gm7                    C 
      2.  โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป   อย่าให้ข้าหวั่นไหว ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
                        Fmaj7        G          Em7                  Am       Dm7      F                Gsus4  G 
        ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ  อบอุ่นในความรักพระองค์       จาก.. วันนี้และตลอดไป 
                        Fmaj7     G/F   Em              Am       Dm              G       Cmaj7  Gm  C
***ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์   มากยิ่งขึ้นทุกวัน    สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
                Fmaj7    G/F   Em              A           Dm7             G                      C 
ข้าอยากจะรักพระองค์    ด้วยสิ้นสุดหัวใจ              ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Ending Note: --

โปรดเปิดดวงตา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

C                  G/C              F   G     C      
โปรดเปิดดวงตา   ให้ข้าเห็นสง่าราศี
 C              G/C                  F       G          C
เปิดปากของข้า    ให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ
       F    G            C  C7  F       G  C C7     F   G  Am7 F     Dm7 G      
     *  ข้ารักพระองค์           จึงโมทนา        ฮา  เล  ลู     ยา     บู...ชา
         C
พระนาม

Ending Note: --

จงมีความเชื่อในพระองค์

Key: Am, Tempo: 0, Time Signature:

Am                           Em                         F            Dm
จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด  พระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง
    E                       Am
ที่ใจของเราเข้าพึงพิง  (ซ้ำ)
             F        G      Em             Am                  F            G
มีความเชื่อสักนิด  ภูเขาก็เคลื่อนได้  เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลาย
     Am                 F         G             Em      Am             F        G
เป็นดี  ร่วมความเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช  จะได้เห็นถึงการ
      Am
อัศจรรย์
               F           G              Em        Am                 F
*** ดูคนนั้นที่เขาหาย พระเยซูทรงรักษา   ตามพระสัญญาที่
  G               Am            F             G      Em       Am            F
ทรงประทานให้   ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป  มาร่วมใจ
       G          Am
เชื่อในพระเยซู

Ending Note: --

พ่อ (ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว)

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: | C | AM | DM | G | Am | Em

ฮือ......ฮือ.....ฮือ
  C                              Am                   Dm                            G
1ก่อนนอน   ครั้งยังวัยอ่อน        เคียงหมอน  พ่อนอนกล่อมขวัญ
     Am               Em                Dm        G            C
ได้ฟังนิทาน  หัวใจเริงสำราญ  อยู่ทุกข์ยามเรื่อยมา
           C                    Am             Dm                  G
2 ปลูกฝัง  น้อมนำ  พาให้        จวบวันก้าวไป  ไฝ่หา
         Am                      Em                 Dm          G            C/C7
  หมดแรง  พ่อทน  หวังเพียงชื่นชม   สุข ทุกข์ ตรม ไม่อาทร

CHORUS: ***
        F          Em        Dm        G     F             G          C
      เพียงสิ่งเดียวใจพ่อนั้นเป็นสุข       ลูกสมใจปราถนา
        F               Dm                 G                               C
      ด้วยดวงใจที่ไร้มารยา                   สูงเกินค่าเอ่ยคำ
          C                   Am                       Dm                        G
3 แต่วัน  นี่ใยหมองเศร้า              เงียบเหงา...แม้เงาเคียงหมอน
         Am               Em               Dm          G                  C
  สิ้นแรง  สิ้นลม สิ้นเคยชื่นชม     ลูกทุกข์ตรม   หมองเศร้า

Ending Note:  --

โอ้ชนกชนนี

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

G                                   C
คุณพ่ออันเลี้ยงพลันลูกโต

เปรียบไปก็คล้ายร่มโพธิ์
                          G
แผ่คลุมคุ้มบังให้อุ่น
F                                 Am
ยอมหลั่งหยดเหงื่อเจือจุน
                           Dm
พ่อคอยหนุนประคอง
     G7                       C
แม่มองด้วยความเมตตา
G                  F                      C
โอ้อันชนกชนนีเลี้ยงลูกนี้จนใหญ่ต่อไป
         C          G
ท่านชราทิ้งทอดบิดามารดา

ไม่เลี้ยงดูดั่งว่า บาปหนาเหมือนทรพี

Ending Note: --