Valley Outreach Church Main Sunday Service 30-Jun-2024

Generate Slides Download PDF

เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

              C                                F                                       C 
       เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา   ความอุปถัมภ์ของข้ามาจากไหน
          F               G             Em              Am       Dm         G                C 
ความอุปถัมภ์ของข้า มาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่   ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน 
                 Am                Em                                   F        G                C 
       ***พระองค์จะไม่ให้เท้าของข้าพลาดไป  พระองค์จะทรงดูแลรักษา 
                   F     G             Em  Am             Dm        G              C               
       จะไม่หลับสนิทหรือนิทรา       จะเป็นกำบัง     ทั้งทิพาและราตรี 
       
              C                             F                                C 
ยามเมื่อเจอการทดลอง   พบอุปสรรคมากมาย ท้อแท้ 
            F                G   Em              Am       Dm         G             C 
แม้เมื่อยามที่ฟ้ามืดมัว พายุร้ายกระหน่ำ  พระผู้อุปถัมภ์ยังทรงค้ำชู 

Bridge :
            F            G/F  Em             Am          Dm            G 
แม้เมื่อยามเศร้าตรม  ร้องไห้เสียน้ำตา  คร่ำครวญ...ท้อแท้ในใจ

Ending Note: --

ข้าผจญทุกสิ่ง (Phil 4:6)

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

          C                 G/B         F/A                      G
       อย่าทุกร้อนในสิ่งใด ๆ  ฝากเอาไว้ให้พระองค์    
    F             Em                Dm                    G
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง  ด้วยใจขอบพระคุณ
C              G/B             F/A                  G 
พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมาย 
F                     Em              G             C
จะคอยคุ้มครองใจของข้า  ทุกวันทุกเวลา
            F              C/E              E              Am     
       **ข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง
        F             C/E                         D                      G
       ข้าเผชิญทุกๆอย่าง ด้วยความหวังในทางพระองค์
       F               C/A     E                Am 
       ข้าผจญทุกสิ่ง   จะดีจะร้ายเท่าใด
       F                 C/E          G7                 C
       ข้ายินดีและสุขใจ   ในทางพระองค์เสมอ

Ending Note: --

ให้ข้าหายดี

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  C   G   C/Em   D   x3
           C   Bm/G  C/Em   D

         C                Dsus                       Gsus   G
1ข้าแสวงหา  ต้องการพระองค์   เหนือผู้       ใด
          C                    Dsus                  Gsus   G
โปรดทรงรักษา   ข้าเชื่อพระองค์  จะเยียว    ยา
     C                      D                      G/B       C
ข้าจึงเข้ามา  โดยพระสัญญา  เข้าใกล้พระองค์
     Am7                                    Dsus   D
ขอปกคลุมตัวข้าไว้   และทรงสัมผัส
           C                      Dsus                    Gsus    G
2และโดยพระนาม  เมื่อข้าร้องเรียก   พระเย        ซู
    C                    Dsus           Gsus    G
ผู้ทรงรักษา   ทุกโรคภัย  ทรงฤท      ธา
         C                         D                    G/B       C
พระหัตถ์พระองค์  ทรงยื่นออกมา   ให้ข้ามองเห็น
    Am7                             Dsus  D
ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน
                              C
****รอยแผลพระองค์   นำการเยียวยา
                        G/B
       โลหิตพระองค์        ทรงมอบชีวา
                           C                       Em7         Dsus D
       พระคำพระองค์      ทรงทำให้ข้า    ได้มีเสรี
              G/B       C
       กางเขนพระองค์     นำข้าเข้าไป
                     G                 D/F#         Em7
       ในที่ประทับ    แห่งฤทธา     พระสิริ
                         Am7              D                     G
       และทรงสัมผัส   ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์
                             Am7                              D                  G
(จบ) โปรดทรงสัมผัส     ด้วยปีกแห่งการรักษาของพระองค์
           C                         Dsus                  Gsus  G
3และโดยพระนาม   เมื่อข้าร้องเรียก  พระเย       ซู
    C                          Dsus   Gsus    G
ผู้ทรงรักษา   ทุกหัวใจ   ทุกวิญ     ญาณ
         C                           D                        G/B   C 
พระหัตถ์พระองค์   ทรงยื่นออกมา   และสัมผัสข้า
        Am7                              Dsus  D
ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้า       มี 
C   G   C/Em   D
C   G   C/Em   D   
C   G   C/Em   D  
C   Bm/G  C/Em   D

Bridge:
 C                                  D
    เมื่อข้ามองดูพระองค์      จิตใจข้ามีความหวัง
C                                                 Em7              D
     วิญญาณข้าได้เติมเต็ม   ความเชื่อล้นจากหัวใจ
C                                     D        
     เมื่อข้าสัมผัสพระองค์     ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป
C                                             Em7         D
     ข้าจึงชูมือขึ้นสูง             และรับเอาทุกสิ่งไว้ (ซ้ำ)

Ending Note: --

ข้าต้องการพระองค์

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro:  G Em9 C G/B Am7 Dsus4 D 
G                      D/E     Em        C                     G/B        Am                     Dsus4   D 
ขอ วางทุกสิ่งลงที่พระบาท       ทุกความดีและความงามล้วนเป็นของพระองค์
G                            D/E           Em       C              G/B         Am                 Dsus4   D 
แม้ความสำเร็จหรือความทุกข์ตรม        ข้าก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าพระองค์
         Em     Em7/D                Em/C#       C                           Dsus4     D 
          *ไม่มีอะไร........ในโลกใบนี้         ที่ข้าจะเสาะหา และนมัส.........การ
                      G              G/B     C              Dsus4  D        G                G/B     C                      Dsus4  D 
    **(โอ) ข้าต้องการพระองค์    พระองค์เท่านั้น          ข้าต้องการพระองค์    เพียงพระองค์เท่านั้น
               Em           A7            C      Dsus4             G 
    ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ.....         คือพระองค์
Instru:  G/B  C  A/C#  D x2

Ending Note: --

พระองค์ทรงสมควร

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

   F                  Bb          C7                            F  
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป    พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        
Dm                 Gm            C7      F                  Bb
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ     ตัวเราอาจจะหวั่นไหว
C                            Dm     Bb                     Gm             C7
 พระองค์ยังเหมือนเดิม      เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               F                 Am                 Dm
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                Bb            Gm            C7
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                  Bb              Am           Dm
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Gm              C7                   F
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
    F                  Bb            C7                  F                    
2.วันที่แดดจะแผดเผา    ทรงเป็นเงาร่มเย็น   
Dm                Gm                     C7     F                  Bb     
เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ   คืนและวันที่เหน็บหนาว
C                      Dm   Bb                    Gm              C7
พระองค์อยู่ข้างเรา   เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --