Sila Church Main Cell Group 28-Apr-2024

Generate Slides Download PDF

ก่อร่างสร้างฐาน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ

Ending Note: --

ร่วมกันในพระเยซู

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

ร่วมกันในพระเยซู
     G                              Bm
ให้เราเอาใจของเรา มารวมกันเป็นพลัง
            Am              C        Bm.   Em
เปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดูสวยงาม
         C     D             Bb                   Em
พระเยซูจะนำและจะทำให้เราเป็นหนึ่ง
Am                      C             D.  D7
รักพระองค์จะผูกพันเรารวมกัน
            G                       D             E7
     จากนี้(จากวันนี้) เมื่อเราได้รวมใจ
              Am                        D
     เราจะไปให้ถึง ถึงตามน้ำพระทัย
         G                  Dm           C         Cm
     จะไปให้ไกลสุดฟ้า แม้หนทางยาวไกล
               G                                      C          D             G
     เราจะไม่หวาดหวั่น เพราะเรารวมกันในองค์พระเยซู
       G                          Bm
มีอะไรมากมาย ที่เรายังคงต้องทำ
     Am        C              Bm    Em
ให้เราได้พึ่งพาในพระองค์
      C.          D                    Bb                  Em
เราจะรวมแรงกายด้วยดวงใจที่หลอมเป็นหนึ่ง
       Am    C                 D      D7
พระเยซูจะนำไปถึงจุดหมาย

Ending Note: --