Sila Church Main Sunday Service 29-Aug-2021

Generate Slides Download PDF

ข้าจะร้อง ออกพระนาม

Key: C, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Note: อธิษฐานเปิด
ทักทาย
ประกาศ - เรื่องปิดมือถือ / ใส่หน้ากาก
ที่ประชุมยืนขึ้นอ่านพระคําร่วมกัน
เริ่มเพลงแรก ร้อง2x chorus x2
ต่อด้วยเพลงที่ 2

Bible Verses: 1บทเพลงใช้แห่ขึ้น ของดาวิด ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 2เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน 3เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์ --Psalms 133:1-3 (THSV11)

Int: C G Dm7 F 
C                                                G                                                  Dm7         F     
จากดวงใจไปทั้งโลกา   ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์  พระเยซู พระเยซู   
 C                                                    G                                                Dm       F 
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย  ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน   พระเยซู  พระเยซู
                    C              G                 Am7              F                  
        **ข้าจะร้องออกพระนาม น่าเกรงขาม         พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่    
            C               G               Dm7     C/E        F  Gsus           C 
        มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ     พระเยซู พระเยซู พระเยซู     เป็นพระเจ้า
C                                                     G                                         Dm7     F 
ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา  พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล   พระเยซู พระเยซู
C                                                 G                                               Dm7     F 
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา   ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน      พระเยซู พระเยซู
                                      Dm7    C/E        F     Gsus             C 
(Ending variation:  พระเยซู พระเยซู พระเยซู  x 3    เป็นพระเจ้า)

Ending Note: --ต่อเพลง2

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note:  ร้อง x1 chorusx2. …….. จบ
ที่ประชุมนั่ง

Int: A C#m D E (2)
A                            E/G#                   D          Esus  
ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่  ขององค์พระเจ้า
   A                              E/G#                    D     Esus    F#m
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่  ถวายจอมราชา
      C#m     D         G             E
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
             A                            E/G#                   D          Esus  
            2. ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน  ทั่วทั้งโลกา
              A                              E/G#                    D     Esus    F#m
            เป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบาน  ทั่วพสุธา
                  C#m     D         G             E
            เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
            A           C#m                      D     Esus
***ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
            A                    C#m                 D     Esus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ
            F#m             C#m                      D              A       
เป็นแสงสว่างในความมืดมน เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ
 Bm              C#m          D                     E            A         
สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

Ending Note: --ดนตรีบรรเลงผู้นําอธิษฐาน

ที่ประชุมนั่ง โอ๋อ่านพระคํา 2 ทส1:12

นามอัศจรรย์

Key: B, Tempo: 58, Time Signature: 4/4

Note: ที่ประชุมนั่ง
ดนตรีบรรรเลง ขึ้นเพลงที่3
ผู้นำ - เชิญชวนนมัสการ
Back up ขึ้นเพลง ข้อ1 chorus ข้อ2 chorus

Chorusx1 ฮาเลลูยาx4 chorusx2 ฮาเลลูยาx6—จบ

Bible Verses: 12เพื่อพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้รับพระเกียรติเพราะท่านทั้งหลาย และท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเรา และแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า --2 Thessalonians 1:12 (THSV11)

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |
       B               F#/A#          C#m7           E2
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์  พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#                        C#m      E2
นามเดียว ชนะความบาปความตาย  นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 
                      B/Eb                   E2
        **ไม่มีใคร หรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
               B/Eb             E              F#sus  F#
         หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
                B/Eb                      E2
         พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า 
                B/Eb           E        F#sus  F#
         ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์ 
        B                          F#/A#                           C#m7          E2
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง    ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#                              C#m7            E2
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ    มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
Bridge:   ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
                ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า

Ending Note: --

โอ ข้ารักพระเยซู

Key: E, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Note:  ผู้นําเชิญชวนนมัสการ- อธิษฐาน
ดนตรี บรรเลง
Back up ขึ้นเพลง chorus x1
ข้อ1 . ข้อ2
Chorusx1 จบด้วย จึงขอมอบ

E               B           C#m                 G#
**โอ ข้ารักพระเยซู        พระนามข้าขอเชิดชู
A              E                    F#                 B
ผู้ได้พลีชีวิตมลาย         เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท
  E                   B          C#m                G#
หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่        ข้าจะอยู่แห่งหนใด
A                  E                  E B7  E
จึงขอมอบชีวิตกายใจ        รับใช้พระองค์ (*)
                  E                    C#m         F#m                   B  
          1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า     ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม
                  E                       C#m           F#m               B
          พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม     เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก (**)
     E                    C#m         F#m             B
2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า     ถูกเขาตรึงที่กางเขน
      E                   C#m          F#m                      B
จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา     ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ

Ending Note: --

พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําชิญชวนที่ประชุมอธิษฐานด้วยกัน

ดนตรีบรรเลง
ร้องx2 จบด้วย เรายืนขึ้น x2

Intro: G  C  G  C
                G                         Gmaj7                   C           D       Gmaj7 
1) พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย เปล่งประกาย  เหนือคำรำพัน  
         G                          Gmaj7    C                 D
 พระองค์ล้ำเลิศเหนือที่จะเข้าใจ จะหาสิ่งใดเปรียบปาน
                  Em                            Asus4    A         C                      D        
         *ไม่มีใคร อาจเทียบนามพระองค์ได้     ไม่มีใครใหญ่ยิ่ง กว่าพระองค์ 
                       G                      Gmaj7             C     D        G
          พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย  เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี
             G        D         C              D          G          D                    C         D
***เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์ สรรเสริญ เทิดทูน  ด้วยความยำเกรง
            G        D        G/B-D-C       Am    D         G
เพราะว่าองค์พระเจ้า ทรงบริสุทธิ์  เรายืนขึ้นต่อ พระองค์
       E           A      E         D                     E       A            E           D           E
       ++เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์   สรรเสริญ เทิดทูน  ด้วยความยำเกรง   
                    A        E       A/C#-E-D       Bm     E         A
       เพราะว่าองค์พระเจ้า  ทรง บ-ริ-สุทธิ์  เรายืนขึ้นต่อพระองค์

Ending Note: --

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Key: G, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

Note: เพลงตอบสนองพระคําเทศนาวันนี้

Int:
          G                 C        G                        G             Em             Am D7
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
             G     G7          C              Cm                      G            D7         G
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ    เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์
              G              C        G                            G           Em        Am  D7
       ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด       เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
              G     G7            C           Cm               G             D7      G
      ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้     เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

Ending Note: --เพลงพิเศษตอนถวายทรัพย์โดย First

ผู้ทรงจัดเตรียม

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 3/4

Intro: D A/C# G Gdim F#m Bm Em A5(b2)
      D                 A/C#                  Bm     Bm/A
พระเจ้าทรงคลุมฟ้า ให้ฝนหล่นไม่ขาดสาย
         G          (F#m7)    Em          A
ให้ดอกไม้งดงามบนภูเขามากมาย
      D                 A/C#                  Bm      Bm/A
ประทานความอิ่มหนำ มอบค่ำคืนที่หลับไหล
         G         A         D       Am
ให้แก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์
                  G                 A                F#m      Bm
         *ขอสรรเสริญเทิดทูนด้วยชีวิตและหัวใจ
            Em            A              D      Am           
         ข้าร้องเพลงบทใหม่มอบถวาย
           G#m7b5      Gm            F#m        Bm
         ซาบซึ้งในพระคุณในความรักอันยิ่งใหญ่
           Em                A             D  (Bm)
        ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป
Midteo: D A/C# G Gdim F#m Bm Em A5(b2)
      D                 A/C#                  Bm    Bm/A
ประทานแดดยามเช้า ให้ข้าตื่นและลืมตา
         G          (F#m7)    Em          A
ประทานชีวิตให้ข้ามีลมหายใจ
      D                 A/C#                  Bm       Bm/A
จัดเตรียมความช่วยเหลือ ข้าไม่ขาดแคลนสิ่งใด
         G             A        D
อยู่ในรักมั่นคงของพระองค์ (*)
Solo: G#m7b5 Gdim F#m Bm Em A D (*) 
Ending:
Em                A            Bm            Em                A             D
ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป  ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: -- อาจารย์ สมบัติ อธิษฐานปิด