Sila Church Main Sunday Service 21-Jul-2024

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

E              G#m          A         B            E             G#m            A         B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m            B                        D                                 B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ      ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m                    A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m              A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A         Am               G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m                           B               E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --

เชิญมาเยินยอพระนาม

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                     Bm                   F    G     C
1.มาเชิญมาทุกคนมา  ปรบมือและร้องเพลง
G                    Bm                   F  G  C       
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
                               Em (D) C          Em       (D)        C
             * เพราะพระองค์ ทรง มี  ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                            Em                 C       D                                                  
              ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือ โลกา
                        G    Em          F            D                           G     Em                                 
       **ร้องฮาเลลูยา   สรรเสริญพระนาม   ถวายบทเพลงใหม่
                      F         D                G                          
        แด่องค์จอมราชา  ร้องฮาเลลูยา  X 2
   G               Bm            F   G   C    G                  Bm                   F   G   C 
2.องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา   ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์

Ending Note: --

ให้พระพรหลั่งไหล

Key: G, Tempo: 135, Time Signature: 4/4

Int: G D Em C  G  D  C
     G              D                   Em                  C 
1.  เรามาร้องเพลง  มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
          G               D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง
            G           D               Em           C
        2. เรามาเต้นรำ  มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
                      G                 D               C
        เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า
 G                                 D   Em                         C
***ให้พระคุณความรักเทลงมา      พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                F                            D 
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา
G                             D       Em                        C
ให้พระคุณความรักเทลงมา  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                D                   C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

Ending Note: --

ร่มเงาแห่งชีวิต SHADE OF LIFE

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

INTRO:|G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|
G                   C/G                  Em7             C
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด
G                            C/G                  Em7               D
ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า แห่งความหวัง ไม่เคยสิ้นไป
           C            G/B            Am7         G
          *และในทุกคืนวัน ข้ามั่นใจ อยู่ในพระทัย
            C            G/B                    Am7          D   Dsus4   D
           ไม่ว่าต้องเจออะไร จะขอ ไว้วางใจ   ว่ามีพระองค์
       G                           D               Em7               C9
    ***ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์  จะไม่หลับสนิทและนิทรา
        G              D                        C9             D  Dsus4 D
     ที่ลี้ภัยในทุกเวลา      พระเจ้าของข้า ผู้อารักขา
        G                    D               Em7         C9
     ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต เป็นที่กำบังและคุ้มภัย
        G              D                       C9             D  Dsus4 D
     จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า องค์พระศิลา
                              G
     ทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง

Bridge: |G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|

Ending Note: --

แก้วตาดวงใจ

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: G C  Em7 D C9
G                       C9           G                                D  
ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก และทรงชำระล้างบาปมากมาย 
 G                                     C9         Em7         D              C9 
ให้ข้าได้เข้าพบพระ พักตร์ชิดใกล้  โอบกอดข้าด้วย อ้อมแขนอุ่นใจ
    Am7                          Bm                                Cmaj7                            G   
     *แม้คนทั้งโลกหันหลังไป  แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา  ทำให้ชีวิตมีคุณค่า  
    Am7                     Bm                            Cmaj7                         D 
      แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ  แต่พระองค์มองที่ข้างใน  และทำให้ข้าได้รู้ว่า  
                                      Cmaj7                        Em    
              ***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ  และข้าพ้นทาสเป็นไท  
                                      Am7              Dsus4     G   
              พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่  ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข 
                     Am  Bm  Cmaj7                  Em             Am7  
              ข้าจึงขอมอบชีวี  ติดตามด้วยใจซื่อตรง ถวายทุกสิ่งที่มี 
                                   D                                       G
              ถวายหมดทั้งชีวิต  อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์  
Midtro: G C Em7 D C9
Bridge:  G Em C D
                       G                           Em   
       ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ  เติมความหวัง ขึ้นใหม่ 
                  Cmaj7                        Dsus4  D
       เยียวยารักษาใจ   ไม่เคยทอดทิ้งไป  
                          G                             Em            Cmaj7          Dsus4 D  
       ทรงเฝ้ามองทุกเวลา  ไม่เคยละสายตา   ในความรัก  ข้าได้พบได้รู้ ว่า

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --