Sila Church OC Cell Group 28-Jun-2024

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าดีตลอดเวลา (God is good all the time)

Key: D, Tempo: 130, Time Signature: 4/4

D        D                   Bm                        G                        A           
*พระเจ้าดี(ๆ)  ตลอดเวลา(ๆ)   ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ  อยู่ในใจของฉัน
          D              Bm                        G                    A 
พระเจ้าดี(ๆ) ตลอดเวลา(ๆ)    ในราตรีมืดมิด ทรงส่องแสงเฉิดฉาย  
       G          A             D Dsus D  Dsus
พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา 
                    A           Bm                            G                    Bm-A7
      1. หากเราเดินผ่าน  หุบเขามืดมน     และปัญหามารุมล้อมเรา
                F#m      Bm                            G              A           
      อย่าได้กลัว  พระองค์จะนำเรา  และรักษาเราให้มั่นคง
                 Em                          A                   Em                      A   A  A
      พระองค์ทรงสัญญา  จะไม่ทอดทิ้งเรา  หรือเพิกเฉยเรา  และพระคำ นั้น จริง   (Chorus)
                  A                Bm                      G                         Bm--A7
2.   ก่อนเป็นคนบาป   ไม่มีค่าเลย   เพื่อพวกเราพระองค์ยอมตาย
          F#m      Bm                       G              A   
เจิมเราด้วย วิญญาณบริสุทธิ์   เรายืนยันและเป็นพยาน
            Em                 A                             Em                 A   A  A
ความรักพระองค์   เป็นนิรันดร์กาล   และพระเมตตา  ไม่เคย หมด สิ้น ไป  (chorus)
                      Bm      F#m           C            G
Bridge: **ถึงแม้ฉันจะไม่เข้าใจ  กับแผนที่พระองค์ให้
                 Bb                F                        A     A   A           G        A        
              ชีวิตอยู่ในพระองค์   และด้วยตา แห่ง ความ เชื่อ   จะได้เห็นชัดเจน (Chorus)
B--B          E           C#m                          A                                  B  
***พระเจ้าดี(ๆ)  ตลอดเวลา(ๆ)   ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ   อยู่ในใจของฉัน
E             C#m                               A                      B
พระเจ้าดี(ๆ) ตลอดเวลา(ๆ)   ในราตรีมืดมิด ทรงส่องแสงเฉิดฉาย  
                 A           B             A                    B              A           B     STOP!!
End:  พระเจ้าดี พระเจ้าดี  พระเจ้าดี  โอ้ทรงแสนดี  พระเจ้าดี พระเจ้าดี 
                      E Esus E Esus  A-B-E 
           ตลอดเวลา

Ending Note: --

แก้วตาดวงใจ

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: G C  Em7 D C9
G                       C9           G                                D  
ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก และทรงชำระล้างบาปมากมาย 
 G                                     C9         Em7         D              C9 
ให้ข้าได้เข้าพบพระ พักตร์ชิดใกล้  โอบกอดข้าด้วย อ้อมแขนอุ่นใจ
    Am7                          Bm                                Cmaj7                            G   
     *แม้คนทั้งโลกหันหลังไป  แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา  ทำให้ชีวิตมีคุณค่า  
    Am7                     Bm                            Cmaj7                         D 
      แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ  แต่พระองค์มองที่ข้างใน  และทำให้ข้าได้รู้ว่า  
                                      Cmaj7                        Em    
              ***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ  และข้าพ้นทาสเป็นไท  
                                      Am7              Dsus4     G   
              พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่  ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข 
                     Am  Bm  Cmaj7                  Em             Am7  
              ข้าจึงขอมอบชีวี  ติดตามด้วยใจซื่อตรง ถวายทุกสิ่งที่มี 
                                   D                                       G
              ถวายหมดทั้งชีวิต  อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์  
Midtro: G C Em7 D C9
Bridge:  G Em C D
                       G                           Em   
       ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ  เติมความหวัง ขึ้นใหม่ 
                  Cmaj7                        Dsus4  D
       เยียวยารักษาใจ   ไม่เคยทอดทิ้งไป  
                          G                             Em            Cmaj7          Dsus4 D  
       ทรงเฝ้ามองทุกเวลา  ไม่เคยละสายตา   ในความรัก  ข้าได้พบได้รู้ ว่า

Ending Note: --

ราชาแห่งดวงใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

A                    C#m7              D             E        A 
พระสิริเป็นของพระองค์  พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการ
          D                 E          C#sus   C#       F#m7
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง  เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
               Bm7    E             A
และก้มกราบลง   นมัสการพระองค์
                   Dmaj7   E/D         C#m7                 F#m7
        **ข้าจะนมัส.......การ  ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
                   Bm7           E              A   
        เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
                 Dmaj7  E/D          C#m7               F#m7
        ข้าขอถวายวิญญาณ  จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
                Bm7            E               A
        พระเจ้าของข้า  ราชาแห่งดวงใจ

Ending Note: --