Valley Outreach Church Main Sunday Service 14-Jul-2024

Generate Slides Download PDF

ทุกวันเวลา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

                  Cmaj7              D                    Bm7                Em7
          **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
                        Am                D                 Gmaj7
          ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
                Cmaj7        D               Bm7           Em7         
          เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
                   Am7                D            Gmaj7
          ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Ending Note: --

ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

        G                  Em                       Am            D7
1 ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา   พระเยซูทรงรักเรา
       G                            Em          C                      D7
  ถึงเราทนทุกข์    และทรมาน    ชรา  หรือว่ายังเยาว์
          G                       Em        C                    D7
*พระองค์ทรงคอยเราอยู่   ทรงดูด้วยรักมากมาย
  G                      Em           C                      D7
  ขอโปรดให้  กำลัง            ทำตามน้ำพระทัย
  G                          Em             C       D7          G
  ขอโปรดให้ คอยอยู่          จนเราสิ้นลม  หายใจ
 G Em. C  D7  (G)
  ฮู้  ฮู้ ฮู้. ฮู้ ฮู้
          G                    Em                        Am               D7
2 สองมือเราทำงานของพระองค์   และใจของเรามั่นคง
          G                     Em                     C                D7
   สองตาเราเห็นกางเขนโสภา       เชื่อว่าเราไม่ล้มลง(*)
        G                Em                          Am             D7
3 จะหาผู้ใดให้เหมือนพระองค์     ในโลกนี้  คงไม่มี
        G                Em                              C               D7
   จะหาผู้ใดยอมวายพระชนม์        เพื่อคนอื่น  ได้ชีวี (*)

Ending Note: --

Lord I offer you my life

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  เข้าท่อน chorus

           D                    G                      A                                          D         
     1.  All that I am, all that I have      I lay them down     before you O Lord
    Bm                    G                            Em                    F#m         G                      A
    All my regrets, all my acclaim    the joy and the pain, I'm making them yours
                   D                Bm                                          Em      F#m         G                         A  
   **** Lord I offer my life to You   Everything I've been through    Use it for your glory
                    D                  Bm                                     Em         F#m
            Lord I offer my days to You   Lifting my praise to You     
           G                      A       D    Bm        Em        A7        D
           As a pleasing sacrifice       Lord I offer you my life

Ending Note: --

หมดทั้งชีวิต

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                       G                   A                               D    
หมดทั้งชีวิต    หมดที่ข้ามี    ข้าขอวางลง  จำเพาะพระพักตร์ พระองค์
    Bm                        G                            Em           F#m           G            A 
    ทุกความรู้สึก   เจ็บปวดหรือชื่นชม    ยินดีหรือทุกข์ใจ       มอบไว้แด่พระองค์ 
                       D                     Bm                          Em    F#m      G                  A
         **  พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต    ทั้งหมดทุกสิ่ง   ที่มี       เพื่อถวายพระสิริ
                   D                      Bm                              Em    F#m       
           พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี      เพื่อสรรเสริญทั้ง    ชีวี              
                   G                  A          D   Bm                Em            A7     D 
           เป็นเครื่องบูชาที่ พอ พระทัย                 พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย 
      D                    G                  A                                  D     
2)  สิ่งที่เคยพบ   สิ่งที่จะเจอ  ทุกความต้องการและทุกทุกความใฝ่ฝัน
Bm                             G                              Em         F#m     G               A
 ทุกความหวังใจ    และในทุกแผนการ        ชูมือและใจข้า   ถวายแด่พระองค์

1.  All that I am, all that I have      I lay them down     before you O Lord
    All my regrets, all my acclaim    the joy and the pain, I'm making them yours
   **** Lord I offer my life to You   Everything I've been through    Use it for your glory
            Lord I offer my days to You   Lifting my praise to You     
            As a pleasing sacrifice       Lord I offer you my life

Ending Note: --

ข้าจึงสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

                  D                                          Bm7
1 ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ    พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง
              G                  Em7         Asus  A
  ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด
                 D                                               Bm7
  ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า   พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต
                 G                Em7                    Asus  A
  หลั่งไหลมา  พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า
Pre Chorus :
                       G            A/G            D/F#          Bm7
             ในทุกสิ่งที่พระองค์  เป็นข้าเชื่อ พระสัญญา
                     G                           G/A                D
               ข้าไม่หวั่นไหว  เพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า
                          G           A/G      D/F#         Bm7
                ในทุกสิ่งที่พระองค์  ทำข้าขอ  โมทนา
                    Cmaj7                                     Asus       A 
                 ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง  เพื่อขอบคุณพระบิดา (**)
Chorus :
                      Dsus        D               A/B   Bm7
 ** ข้าจึงสรรเสริญพระองค์  ตลอดทุกคืนวัน
                   G                             D/F#   Em7         Asus A
      รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน   พระเมตตาดำรงนิรันดร์
                     Dsus       D
      ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง 
                  Bm7      Bm7/A                 G
      ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า
              Em7                  Asus                    D
     ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่  มอบแด่พระองค์
                                D                                             Bm7
                2 ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ   ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้
                             G                 Em7           Asus  A
                    ข้ามั่นใจ   ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า
                                    D                                                 Bm7
                    ในยามข้าล้ม  ทุกข์ร้อนลำบาก   พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้
                                G                Em7        Asus A
                    ให้ข้าปลอดภัย  วางชีวิตข้าบนศิลา  (Pre Chorus)

Ending Note: --

ขอถวายพระสิริ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C                G                      F                    C
   ขอถวายพระสิริ  แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
  Am           Em        Dm  Gsus  G
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ
C           G                             F                    C
  ขอโมทนาพระคุณ  แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุด
       Am        G    C
เราพร้อมใจนมัสการ  (ซ้ำ)
                    Am           Em                   F               C
  *** แด่พระเจ้า  ผู้ทรงพระสิริ  เต็มไปด้วยสง่าราศรี
                   Am           Em                          Bb                   G
       แด่พระเจ้า  ด้วยเพลงสดุดี  เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม
                   Am           Em                            F                   C
       แด่พระเจ้า  เราชื่นชมยินดี  เพราะพระองค์ประทานชีวี
                     Dm             G                            C   Am
       เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ  องค์ผู้ทรงพระชนม์
                     Dm             G                      C
       เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ  ตลอดนิจนิรันดร์
      Ab                        Bb                Gsus      G     Ab
Tag  ขอพระเกียรติ  พระสิริ  และคำสรรเสริญ
                      Bb                 C
         จงมีแด่พระเจ้า  นิจนิรันดร์  (ซ้ำ)

Ending Note: --

ผู้เดียวที่ข้าวางใจ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

INTRO:  A  E/G#  F#m   /E  D  C#m   C E13  Bm E7   
A  E/G#  F#m   F#/Bb  Bm  D  E7  A 
                    A                            D                                          
         1. ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา
              Dm                                          A    E7       
โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก              
  A                       D                         
นามอื่นใด ข้าไม่รู้จัก
               Dm                                           E/G#                         
เพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้เดียว 

Pre Chorus (*)                                  
        C#         F#m/E              D                     
 *ถึงแม้ว่าวันลำบาก อาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้า                            
    Bm            E7             A                            
แต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์                                          
E/G#  C#/F  F#m/E                                D                            
วัน......ที่มี.....น้ำตา    แต่ว่าชีวิตข้าไม่ขื่นขม                                   
 Bm               C#m              D             E                     
ข้าจะร้องเพลงแห่งความรักด้วยสุดหัวใจ 

Chorus (**)                                
              A              E/G#              F#m/E       
 **ไม่มีความรักใด ที่ยิ่งใหญ่กว่า รักของพระองค์                            
                 D           C#m     Bm      E7              
เพราะพระองค์ ประเสริฐ ยิ่งกว่าลมหายใจ                             
         A                         E/G#                   F#m           F#       
ข้าจะร้องบทเพลง สรรเสริญพระนาม พระองค์ตลอดไป                     
       Bm            Dm  D/E7                   A       
มีผู้เดียวที่ข้าวางใจ   คือในพระองค์เท่านั้น
                  A                            D                                          
       2. ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่                                   
                 Dm                                                   A   E7                     
เพราะความรักพระองค์กว้างไกล เหนือเกินแผ่นฟ้า              
 A                            D                                         
พระบิดา ขอทรงเมตตา                            
               Dm                                   E/G#       
โปรดทรงฟื้นชีวิตของข้า ด้วยรักพระองค์ (*, **)

Ending Note: --