Sila Church OC Cell Group 30-Jul-2021

Generate Slides Download PDF

ไฟเพลิงเผาผลาญ

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: A   A/C#   D  E   F#m (x2)
A                           A/C#                    D                     F#m     E
1. ความรักที่ร้อนแรง  ดั่งไฟที่ลุกโชน  ไม่เคยจะผันแปร  แต่เป็นรักนิรันดร์
A                          A/C#               D                       E
พระองค์ทรงค้นหา  ใจที่มีรักจริง    ความรักที่ภักดี   ยำเกรงต่อพระองค์
              Bm7           A/C#              D             E
              *ในใจข้านั้นมีเพียงแต่พระองค์ เป็นพระเจ้า 
              Bm7         A/C#          D                  E
              ชีวิตนี้ขอภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าองค์นี้ 
                A             A/C#        D  E-F#m     Bm7              Esus/D D   A    Asus 
      **จะนมัสการเพียงพระองค์ผู้เดียว        ข้าจะรักพระองค์   ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
                   A                C#m7                    F#m11  E     D
         เพราะข้ารู้พระองค์ทรงรักทรงหวงแหน   ข้ายิ่งกว่า  สิ่งใด
         Bm7                          Esus         A      A/C#   D  E  F#m
         ไฟเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าผู้หวงแหน 
A                           A/C#           D                     F#m     E
2. สิ่งที่ข้าซ่อนไว้อยู่ลึกๆข้างใน  โปรดชำระด้วยไฟ  สิ่งใดที่เปื้อนปน
A                              A/C#
พระองค์ผู้ชอบธรรม มีความรักซื่อตรง
D                                       E
โปรดเข้ามาครอบครอง ข้าเป็นของพระองค์

Ending Note: --

ข้านมัสการพระองค์

Key: C, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro : C  Dm  G7  C  F Fm  C
C            Dm          G7                       Cmaj7  Em7  Am
ข้านมัสการพระองค์      กราบต่อหน้าบัลลังก์
A7         Dm           G7                   C   C7
ข้าเป็นดั่งคนต้อยต่ำ  ที่ทรงไถ่คืนมา
                           Fmaj7         G7                C Em  Am 
           * โดยพระโลหิตประเสริฐ  ที่บนไม้กางเขน
                A7          Dm          G7         C  F Fm C
           ชุบชีวิตไร้มลทิน       พ้นทาสเป็นไท

Ending Note: --

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

E      B/D#    E Esus4 EB/D#        E           E7             A                  
เมื่อตาใจข้าได้เห็น       พระวิญญาณของพระเจ้า  ข้าได้พบสันติสุข 
      G#m7  C#m7F#m7   A/B            E    (F#m B)
ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้       ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย  x2
         E7              Amaj7              G#m7  C#m7       F#m7           B      E
         * ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ   และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
          E7              Amaj7             G#m7  C#m7    F#m7           B      E
         ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน  ข้าจะนมัสการ    และไม่ว่าเป็นเช่นใด   ก็จะนมัสการ
E      B/D#    E Esus4 EB/D#            E              E7
2)   ข้าได้เห็นแสงสว่าง   แห่งความจริงและความรัก
A                        G#m7  C#m7   F#m7   A/B            E
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้   อยู่ในความรักของพระองค์
                         A             B/A
         *** และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
              G#m7    C#m7       F#m7  A/B     B  E
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต    นมั-ส-การ พระองค์ เรื่อยไป  
                   A                      B/A
         และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
             G#m7    C#m7     D      F#m7            B 
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต  นมั-ส-การ พระองค์ นิรันดร์

Ending Note: --