Sila Church OC Cell Group 06-Aug-2021

Generate Slides Download PDF

องค์สันติราช (Prince Of Peace)

Key: E, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int: E A F#m B
           E                  A                 F#m                  B             
องค์บริสุทธิ์ องค์ทรงฤทธา  สมควรบูชา รับการ สรรเสริญ   
           E                A                   F#m    B       E
ข้าจะตามไป  ข้าจะเชื่อฟัง  ข้ารักพระองค์   ทุกวันเวลา
                     A                              B                                C#m                             G#m
         **ข้าร้องสรรเสริญ               นมัสการ                องค์พระเจ้า                จอมราชา
     (ทรงเป็นจอมเจ้านาย    ทรงเป็นจอมราชา)    (พระเจ้าจอมโยธา   พระเจ้าผู้ครอบครอง)         
                 A                           B                                  C#m                    G#m
         ข้ารักพระองค์        ขอเทิดทูน               ข้าจะกราบลง             ต่อพระองค์ 
    (องค์อิมมานูเอล   ทรงฤทธานุภาพ)    (เป็นองค์สันติราช  เป็นองค์พระผู้ไถ่)
                A                          B                             C#m                           G#m
        ข้าร้องสรรเสริญ           นมัสการ           องค์พระเจ้า              จอมราชา
   (ผู้ทรงพระชนม์อยู่   ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ) (ผู้ครอบครองเป็นนิจน์  ผู้อยู่เหนือกาลเวลา)
                  A                     B                                               C#m                          F#
          ข้ารักพระองค์      ขอเทิดทูน                            ข้าจะกราบลง                 ต่อพระองค์ 
  (ทรงเป็นอัลฟาโอเมกา  เบื้องต้นและเบี้องปลาย) (เป็นองค์พระเจ้า กษัตราพระผู้ช่วยให้รอด)                
                       A               B                   E
        เป็นองค์สันติราช  ชีวิตข้าอยุ่เพื่อพระองค์
      (เป็นองค์สันติราช  ชีวิตข้าอยุ่เพื่อพระองค์)

Ending Note: --

ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

C               Em                     F                  C     G7
ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์
C                Em                     F         G7
ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด ฉันจะร้องฮาเลลูยา
        F  Em    Dm            C                    G                 C   C7
เพราะชีวิตฉันเป็นของพระองค์   ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์
        F             G7             C  C7   F                     G7             C  
      *ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไร  เมื่อฉันอ่อนแอพระองค์ก็ทรงเข้าใจ
       Dm         G7     Em  G   Am       Dm      G        C
      ทรงยกมือชูขึ้น ให้กลับเข้มแข็ง  ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้า

Ending Note: --

พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

C       D            G    C              D            G
พระผู้ทรงสร้างโลกา  ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย
C                D        Bm Em       Am           F            D 
รวมชนชาติใหญ่ที่ทรงเลือกไว้  รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน
C          D            G     C              D            G
ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย ฤทธาแห่งองค์จอมราชา
C                D                 Bm Em    Am          F            D  
ขอทรงประทาน โปรดเถิดขอเจิมข้า ให้เป็นเวลาของพระองค์
                  G     D            C              Am                G              D
          *พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
                      G             D                    C                  Am            D           G
          ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์ สถิตที่เรา  เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์
C       D            G    C              D            G
จอมราชาแห่งโลกา     ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น
C                D                 Bm Em     Am         F            D 
เป็นการประทาน มาอย่างพระสัญญา พระกายในความมีชัย
C                   D            G           C              D            G
ขอทรงโปรดปราน และทรงสัมผัส  ให้กำลังใหม่ในพระองค์
C                D                  Bm Em       Am                  F            D 
บินขึ้นด้วยปีก จากความระโหยโรยแรง  ร่วมกายร่วมใจในสงคราม 
            F           C       G        F          C         G 
           **พระคริสต์เสด็จมา   เป็นไปตามน้ำพระทัย  
         F           C             G     F         C         D 
          เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา x3
          G             D                 C     
         (พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา x4)

Ending Note: --