กลุ่มแคร์ ที่บางแค

Generate Slides Download PDF

ให้ข้าหายดี

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro : C G/B C Em7 Dsus D x 2
         C                Dsus                  Gsus G                   C              Dsus                  Gsus G 
1. ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้ใด        โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา
 C                       D                   G/B           C              Am7                         Dsus     D 
ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์   ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส  
                   C            Dsus                  Gsus G          C             Dsus              Gsus G 
      2.และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเยซู   ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา
           C                       D                    G/B        C             Am7                   Dsus     D 
     พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น   ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน
                               C                                         G/B 
           *รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา  โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา
              C                         Em7            Dsus D       (G/B)   C 
            พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้า ได้มีเสรี   กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป
                          G         D/F#     Em7              Am7               D                 G 
           ในที่ประทับแห่งฤทธา พระสิริ   และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์
            C                    Dsus                Gsus G         C            Dsus                Gsus G 
3. และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเยซู      ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ
 C                       D                   G/B           C                 Am7                       Dsus     D 
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า   ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี (*,*)
Interlude: C G/B C Em7 Dsus D (x4)
     C                                 D                               C                                              Em7              D 
     **เมื่อข้ามองดูพระองค์  จิตใจข้ามีความหวัง   วิญญาณข้าได้เติมเต็ม ความเชื่อล้นจากหัวใจ
  C                                  D                                       C                               Em7             D 
     เมื่อข้าสัมผัสพระองค์  ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป   ข้าจึงชูมือขึ้นสูง และรับเอาทุกสิ่ง(ไว้) x2,*,* 
                            Am7                 D                 G
Ending: และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์ 
            (Em7)        Am7                               D                    C 
             โปรดทรงสัมผัส  ด้วยปีกแห่งการรักษา...ของพระองค์
Outtro: C G/B C Em7 Dsus D (G)

Ending Note: --

ผู้อารักขา

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: D F#m Bm G A x 2
Dadd9                                     F#m7 
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือมาจากที่ใด
 Em7         Em7/A               Dadd9  Asus4 
ความช่วยเหลือของข้ามาจาก พระเจ้าของข้า
     Dadd9                                      F#m7 
ผู้ทรงสร้างฟ้า   และส-วรรค์ แผ่นดินโลกสรรพสิ่ง
  Em7           Em7/A      Dadd9 
พระองค์ไม่ทิ้ง ให้ข้าสะดุดและล้มลง
           D/F#         G9                   A                D 
         *พระองค์ผู้อารักขา จะไม่เคลิ้มหลับ ไม่ทอดทิ้งไป
           D/F#         G9                   A                D
         พระองค์ผู้อารักขา ทรงเป็นร่มเงา ที่อยู่ไม่ไกล
          D/F#         G9                   A  Bbdim7  Bm
         พระองค์ผู้อารักขา ในทุกหนทางที่ข้าเดินไป
                  Em7             Asus4            Dadd9    (A/B Bm7) 
         และความหวังของข้าอยู่ใน พระองค์ผู้เดียว
Midtro :
| D  F#m7| G Asus4  A| D  F#m7| G Asus4  A|

Ending Note: --

ข้ายอมทุกสิ่ง

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: Gmaj7 Bm7 C9 Am7 C9 Am D
        Gmaj7                    Bm7
ข้ายอมทุกสิ่ง  จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
            C              Am                C                Am7    D7
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย (2)
           Gsus4            Emsus4           Gsus4            Emsus4
    ***ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ  ข้ารักพระองค์  ด้วยสิ้นสุดกำลัง
       Am7             C                  D7       Gsus4        Emsus4
    ข้าขอเทิดทูน  บูชาพระนามพระองค์  ข้าขอเทใจ  ออกมาเป็นคำสรรเสริญ
  Gsus4         Emsus4         Am           C                  D7                 G
    ข้าขอชูมือ  ถวายคำสดุดี  ในชีวิตนี้  ข้ามีพระองค์ผู้เดียว...เป็นพระเจ้า

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --