Sila Church Main Sunday Service 12-Sep-2021

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าของเรา

Key: Em, Tempo: 95, Time Signature: 4/4

Intro :  Em  C  G  D
               Em          C       G             Em              C           G              
       1. พระองค์ทรงความอัศจรรย์       มากมายสุดเกินจะบรรยาย        
        Am7                                Dsus            
        จะหาผู้ใดเปรียบ    เหมือนพระองค์        
   Em        C               G       Em                    C     G            
2. ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง    พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย        
 Am7                             Dsus            
จะหาผู้ใดเปรียบ   เหมือนพระองค์        
             Em                         C                                            
         ** พระองค์ทรงเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน                                        
            G                                  Dsus                                            
         พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่าง เกินผู้ใด                                        
         Em                     C                           G         Dsus                                            
         พระองค์ผู้รักษา ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา      พระเจ้า ของเรา                                        
Em7                                  C2                                      
***และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา     จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา                                        
  G                            Dsus/F#               Em     C   G/B                                            
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา จะมีอะไรมาต้านทาน   (**)                                        
       Dsus                    Em  C  G  Dsus                                            
จะมีอะไรมาต้านทาน

Ending Note: --

นามอัศจรรย์

Key: B, Tempo: 58, Time Signature: 4/4

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |
       B               F#/A#          C#m7           E2
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์  พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#                        C#m      E2
นามเดียว ชนะความบาปความตาย  นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 
                      B/Eb                   E2
        **ไม่มีใคร หรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
               B/Eb             E              F#sus  F#
         หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
                B/Eb                      E2
         พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า 
                B/Eb           E        F#sus  F#
         ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์ 
        B                          F#/A#                           C#m7          E2
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง    ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#                              C#m7            E2
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ    มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
Bridge:   ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
                ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า

Ending Note: --

ข้าจึงสรรเสริญ

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: เอื้อมร้อง Verse 1, ต่ายร้อง Verse 2

Intro: G/Em7/C/Am7 Dsus
                G2                                  Em7
1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ  พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง
       C          Am7    Dsus  D               G2                   
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด        ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า  
                Em7                                 C        Am7          Dsus  D
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต  หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า
           C            D/C            G/B         Em7               C                  C/D               G
    *ในทุกสิ่งที่พระองค์ เป็นข้าเชื่อ พระสัญญา ข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระ องค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า
            C       D/C      G/B  Em7                Fmaj7                  Dsus     D
    ในทุกสิ่งที่พระองค์ ทำข้าขอ โมทนา  ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา
                             Gsus       G               D/E Em7            C            G/B
              **ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน
                   Am7       Dsus  D                 Gsus      G          Em7            Em7/D 
              พระเมตตาดำรงนิรันดร์  ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง  ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญ
                          C         G/B       Am7            Dsus                G
              พระนามพระเจ้า  ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์
                    G2                                  Em7
2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ  ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้
          C         Am7     Dsus  D                    G2                           
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า   ในยามข้าล้มทุกข์ร้อนลำบาก    
            Em7                             C          Am7   Dsus  D
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้   ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา

Ending Note: --

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Note:  เล่น C แล้ว Shift Up เป็น D

Bible Verses: 31เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกิน? หรือจะเอาอะไรดื่ม? หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม? 32เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้ 33แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 34“เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว --Matthew 6:31-34 (THSV11)

C    Em       Am    C/G    
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
  F      C/E          Dm     G7
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 
C       Em    Am         C/G
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ 
F    C/E     G7 C
ฮาเลลู    ฮาเลลู  ยา
      C    Em  Am    C/G      F   C/E  Dm  G7
       *ฮา    เล     ลู     ยา        ฮา    เล    ลู    ยา     
       C    Em  Am    C/G      F   C/E  Dm  G7 C
        ฮา    เล     ลู     ยา        ฮาเลลู   ฮาเลลู   ยา

Ending Note: --

ผู้ทรงจัดเตรียม

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 3/4

Intro: D A/C# G Gdim F#m Bm Em A5(b2)
      D                 A/C#                  Bm     Bm/A
พระเจ้าทรงคลุมฟ้า ให้ฝนหล่นไม่ขาดสาย
         G          (F#m7)    Em          A
ให้ดอกไม้งดงามบนภูเขามากมาย
      D                 A/C#                  Bm      Bm/A
ประทานความอิ่มหนำ มอบค่ำคืนที่หลับไหล
         G         A         D       Am
ให้แก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์
                  G                 A                F#m      Bm
         *ขอสรรเสริญเทิดทูนด้วยชีวิตและหัวใจ
            Em            A              D      Am           
         ข้าร้องเพลงบทใหม่มอบถวาย
           G#m7b5      Gm            F#m        Bm
         ซาบซึ้งในพระคุณในความรักอันยิ่งใหญ่
           Em                A             D  (Bm)
        ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป
Midteo: D A/C# G Gdim F#m Bm Em A5(b2)
      D                 A/C#                  Bm    Bm/A
ประทานแดดยามเช้า ให้ข้าตื่นและลืมตา
         G          (F#m7)    Em          A
ประทานชีวิตให้ข้ามีลมหายใจ
      D                 A/C#                  Bm       Bm/A
จัดเตรียมความช่วยเหลือ ข้าไม่ขาดแคลนสิ่งใด
         G             A        D
อยู่ในรักมั่นคงของพระองค์ (*)
Solo: G#m7b5 Gdim F#m Bm Em A D (*) 
Ending:
Em                A            Bm            Em                A             D
ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป  ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --