Sila Church OC Cell Group 13-Aug-2021

Generate Slides Download PDF

จงร้องเพลงสรรเสริญ

Key: E, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int:  E  A  E  A
      E                       A/E                E                            B7
จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
  E                        A                               E           B       E  
จงร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่จอมราชา  จงร้องด้วยสิ้นสุดหัวใจ
           A                    B-C#m  
        *เพราะพระองค์เป็น รา-ชา  เหนือแผ่นดิน
             F#7                    B               
        จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
         A                             B-C#m 
       เพราะทรงครอบครอง   ชน-ชาติ  ทั้งหลาย  
            F#7                       B                
       และทรงประทับบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์

Ending Note: --

ข้าจะรักและบูชา

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Int: G/G -/F# -/E -/D -/C -/B -/A -/G x2 
              G                 G9/F#        C/G   G 
1. อยากจะพบพระองค์ ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา
          Em                   D/F#          C  C/B
อยากจะเห็นพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 
      Am    D      Bm    Em          C           D        
ข้าปรารถนา   ได้อยู่ใกล้ชิดได้พินิจในความงาม 
                           G                  G9/F#             C/G   G 
           2. อยากจะนั่งลงใกล้   ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
                    Em                   D/F#        C   C/B
          อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 
                Am    D         Bm    Em        Am      C        D 
          เพียงหนึ่งวันนี้    ได้อยู่ใกล้ชิด    ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดๆ 
           C               Bm  Em           Am           D                G       (G7)
**ข้าจะรักและบูชา   นมัสการ    จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
          C              Bm  Em         Am       D        G 
ข้าจะรักและบูชา   นมัสการ     [อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์] (x3 ตอนจบ)

Ending Note: --

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

G           D/F#  C/E   G/D           C          D     G
1.พระเจ้าทรงเป็น ที่ ลี้ภัย    เป็นกำบังของเราทุกคน 
       C                D/C      Bm7         Em7     Am7     D    G    C/D
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบาก  หากวางใจพระองค์ 
               G          D/F# C/E G/D         C          D      G
     2.พระเจ้าทรงเป็น   ความสว่าง ส่องแสงกลางใจของเรา
              C        D/C      Bm7            Em7    Am7     D       G  F/G
     เป็นโคมส่องทาง  ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก เชื่อวางใจพระองค์ 
  C            D/C                Bm7       Em Am7     D         G    F/G
*เราจะไม่กลัว   แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป    แม้มีอันตรายรอบกาย 
  C           D/C   Bm7      Em7       Am7         D      G 
เราจะไม่กลัว   เพราะเราวางใจ   พระเจ้า   สถิตกับเรา

Ending Note: --