เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A                                     D        E7                                   A
เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์     ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ
F#m                             Bm                        E7
ด้วยคําจากปากของข้า ถวายบูชาแด่พระองค์
A                               D      E7                         A
พระเยซูใจของข้ามั่นคง    ซื่อตรงต่อพระองค์ผู้เดียว
F#m                         Bm                           (G)  E7        
เพราะพระองค์ทรงรักข้า ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ข้า
 (F#m E)    D           E7   C#m          F#m         (E)  D        E7         C#m     F#m
          ** ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า 
        (E)    D        E7           C#m      F#m              D    E7          A
          ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญ... พระองค์…


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church General Fellowship 02-Apr-2021