หยุด

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: W501

Intro: D  A/C# Bm7  A/C# D  A/C# Gmaj7 A 
     D                A/C#             Bm7               Am       D          G         A       D        G  Asus 
1. ข้าจะวาง ทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท      ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ    พระเจ้าของข้า
D                          A/C#    Bm7      Am                       D               G            A           D 
ความกังวล   เรื่องราวที่มีทุกอย่าง  ข้าขอวางลง มอบอยู่ในพระหัตถ์    ฝากกับพระองค์
          Gmaj7    A/G          F#m7                    Bm7       Em7       Asus        Dsus    D 
      **ในเวลานี้     ข้าจะหยุดและฟัง  โปรดทรงนำทุกอย่าง ขอให้ข้าเป็นที่พอพระ   ทัย
                          Gmaj7  A/G         F#m7  Bm7          Em7             Asus      D 
       โปรดนำความคิด        ให้ชีวิตข้ามีความหมาย  ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์
F#m  BsusB7     Em7            Asus                   D   Bm        Em7       Asus       D 
                            (ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์   หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)
Midtro: D A/C# G Asus 
     D                   A/C#           Bm7         Am                   D            G          A        D    G Asus 
2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผ้ส  ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์    พระเจ้าของข้า 
    D                    A/C#   Bm7        Am7                     D               G        A              D 
   โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า   ให้หัวใจ ข้ามีแต่เพียงพระองค์      พระองค์ผู้เดียว
Bridge: Gmaj7  A/G   F#m7  Bm7  Em7  Asus  Dsus D  F#m  Aaugb9


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 02-May-2021