หมดทั้งชีวิต

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

Int: E C#m F#m G#m A B C#m F#m B E (Esus E)
E                   A                   B               E     
1) หมดทั้งชีวิต  หมดที่ข้ามี   ข้าขอวางลง  จำเพาะพระพักตร์ พระองค์
C#m                     A                 F#m          G#m    A             B 
ทุกความรู้สึก  เจ็บปวดหรือชื่นชม  ยินดีหรือทุกข์ใจ    มอบไว้แด่พระองค์ 
                E                       C#m            F#m     G#m   A              B    
         **  พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต    ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี  เพื่อถวายพระสิริ
                E                  C#m                       F#m  G#m      A                B      C#m    
           พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี  เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี   เป็นเครื่องบูชาที่ พอ พระทัย   
                F#m            B     E 
           พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย **
      E                 A                 B                 E     
2) สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการและทุกทุกความใฝ่ฝัน
   C#m                  A                    F#m  G#m    A             B
  ทุกความหวังใจและในทุกแผนการ ชูมือและใจข้า   ถวายแด่พระองค์

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 02-May-2021