พระเจ้าของเรา

Author: Chris Tomlin
Key: Em, Tempo: 95, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro :  Em  C  G  D
               Em          C       G             Em              C           G              
       1. พระองค์ทรงความอัศจรรย์       มากมายสุดเกินจะบรรยาย        
        Am7                                Dsus            
        จะหาผู้ใดเปรียบ    เหมือนพระองค์        
   Em        C               G       Em                    C     G            
2. ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง    พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย        
 Am7                             Dsus            
จะหาผู้ใดเปรียบ   เหมือนพระองค์        
             Em                         C                                            
         ** พระองค์ทรงเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน                                        
            G                                  Dsus                                            
         พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่าง เกินผู้ใด                                        
         Em                     C                           G         Dsus                                            
         พระองค์ผู้รักษา ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา      พระเจ้า ของเรา                                        
Em7                                  C2                                      
***และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา     จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา                                        
  G                            Dsus/F#               Em     C   G/B                                            
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา จะมีอะไรมาต้านทาน   (**)                                        
       Dsus                    Em  C  G  Dsus                                            
จะมีอะไรมาต้านทาน


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 09-May-2021