ขอความรัก ขอฤทธา

Key: E, Tempo: 68, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Em          D-Cmaj7    Bm-Am      Bm7             Em 
 ขอความรัก      ขอฤทธา       ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (2)
                                   Am7                       Em
               *เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงจิต
                                    Am7                        Em
               เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงใจ
                                    Am7                      Em
               เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นกำลัง
                                Cmaj7 Bm7            Em
               เพราะทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 16-May-2021