ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Key: Cm, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
             Cm     Bb      Cm             Eb       Bb     Cm  
1.  ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง    เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์
              Ab        Bb     Cm                   F          Bb        Cm
ความการุณพระคุณพระธรรม สมควรเราท่านสรรญเสริญโมทนา
       Fm             Cm              Gm           Cm            
พระบิดา  พระบุตรา  พระวิญญาณอันเลิศล้ำ   
            Fm                                      G                    Cm (stop)
พรพระองค์ที่ทรงประทาน ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา
                     Ab   Bb  Cm            Ab      Bb      Cm 
     **  ในพระนาม พระเยซู    ทรงเอ็นดู  ชาวประชา
                 Eb    G-Bb-Cm            Fm       G         Cm
     ความบาปที่เรา เคย-ทำ    เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่
     Cm  Bb  Cm        Fm   Bb  Cm       
     แม้ซิมีมลทิน  ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ   
                       Ab   Bb      Cm                Ab   Bb    Cm
     พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา  ความซึมเศร้าพวกเราหายไป
     (ending x 3)
Midtro: Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
            Cm    Bb    Cm            Eb          Bb     Cm 
2. จะมีใครที่ไหนกันเล่า  นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น
           Ab   Bb    Cm            F            Bb             Cm
ทำความดีไม่มีสักคน   ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย
       Fm        Cm                   G7         Cm           
ไม่มีวันจะหลุดหาย  จากความตายไปได้เลย
        Fm                                  G                          Cm (stop)
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย   น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมเลยพวกเรา 
Out: Cm  Bb  Cm Eb Cm G7 Cm


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 16-May-2021