ขอเทลงมา

Key: E, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: E B-C#m B-E B-A
E                                B--C#m  B-E                          B-- A     
๑.โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์  ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า               
B-E                          B-C#m       B-A                      B 
ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า..     เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ          
      E                               B-C#m  B-E                         B-- A     
     ๒.ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ   คือพระองค์ผู้ประทานชีวา               
     B-E                                B--C#m       B-A                      B
     ข้าเข้ามาขอ พระองค์ทรงพื้น ดวงวิญญาณ  ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์
                E              C#m              A                            B 
**ขอเทลงมา  น้ำแห่งชีวิต  ขอทรงสัมผัสท่ามกลางชีวิตที่มืดมน                        
       E                          G#m     C#m                   B-- A            
ขอเทลงมา  พระคุณความรัก พระองค์      ขอทรงเมตตา   
                              B                 E    (A)
ให้ข้าได้อยู่ใน พระคุณ  ขอเทลงมา
Midtro: E B-C#m B-E B-A
         E                              B--C#m   B-E                              B-- A 
      ๓. ข้ายอมทุกสิ่ง ต่อพักตร์พระองค์   และขอโปรดทรงครอบครองจิตใจ
   B-E                               B--C#m  B-A                      B
     กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย  ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล
                             A   B           A    B            A      B             
Bridge: ขอเทลงมา     ขอเทลงมา    ขอเทลงมา     ขอเทลงมา 
                  E    B A        C#m   B A    (B)  
              ข้าขอ การเจิม    ข้าขอ กำลัง  (x8)


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 16-May-2021