ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Gmaj9         Bm7                    Em7             Bm7
 ขอบพระคุณ ด้วยใจโมทนา ขอบพระคุณ แด่องค์บริสุทธิ์
              C                 Bm Em               F       Dsus
 ขอบพระคุณ เพราะพระองค์ประทาน พระเยซู พระบุตร (2)
                    Bm            Em7             Am             D              Bm
        * เดี๋ยวนี้  ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง  ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี  
                               Em              F           D7            Gmaj9
         เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดี เพื่อเรา ...........  ขอบพระคุณ