ขอพระเจ้าอวยพระพรวันคริสตมาส (3/4)

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 3/4
Source: Sila Church

Int:
              G                               C                A7                 D 
ขอพระเจ้าอวยพระพรวันคริสตมาส ขอพระเจ้าอวยพระพรวันคริสตมาส
            B7                         Em              Am     D    G 
ขอพระเจ้าอวยพระพรวันคริสตมาส      และสุขสันต์วันปีใหม่  
          G        D          A7     D                
      เรานำข่าวดีมา ไม่ว่าอยู่แห่งใด    
             G               Bm            Am        D7   G 
       นำข่าวดีวันคริสตมาส และสุขสันต์วันปีใหม่