ขอหัวใจที่เหมือนพระองค์

Key: A, Tempo: 73, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Int: F#m G#m  A  B  E  B
         A                B                 E                     A        F#m        B
ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน ลูกคงไม่มีสิ่งใด... ที่ดีเพียงพอ
         F#m         B/E          E    B/D#   C#m  
ลูกขอให้พระองค์ทรงโปรด เปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่
         A               G#m              F#m               B
โปรดทรงอภัย... ความผิดมากมาย โปรดประทาน... พระทัยพระองค์ (x2)
           E             E/G#                   A                  B        
        **พระบิดา ลูกขอหัวใจที่เหมือน พระทัยพระองค์ 
        E                 E/G#             A     
        โปรดประทานพระทัยของพระบิดา
                     B             G#m      C#m      G#m    C#m  
         ขอหัวใจที่ยอมจำนนและ.. เชื่อฟัง กระทำตามน้ำพระทัย 
       F#m  G#m   A      B           E
         ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์** (repeat all above x1)
               G#m                       C#m        G#m         F#m           B                  E      
Bridge: ขอสอนให้ลูกรักและอภัยผู้อื่น  ให้มองและให้อภัย ด้วยหัวใจของพระองค์
     A                  B                              G#m                           C#m
@ ขอทรงเจิมด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ ขอทรงนำย่างเท้าให้ก้าวเดิน
B A                    B                   C#m (C#)
พระเจ้าเปลี่ยนจิตใจลูกใหม่ดังพระองค์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 27-Jun-2021