เมื่อพวกเราชุมนุมกัน

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

D          F#m            G                            A                            
เมื่อพวกเราชุมนุมกัน  ขอพระวิญญาณทรงทำงาน
D          F#m            G                      A
และพวกเราชุมนุมกันเพื่อสรรเสริญพระนาม
G   A               F#m           Bm
รู้ดีว่าเมื่อใจของเราเริ่มนมัสการ
 G    A7             D  F#m      Bm  G          A7              D  
เราได้รับพระพรจากองค์...พระเจ้า  เราได้รับพระพรพระองค์