ขอองค์พระวิญญาณ

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: D  Bm  Em  A
D                               Bm                                          Em             A 
ขอองค์พระวิญญาณ  เคลื่อนตามน้ำพระทัย   ขอพระสิริล้นเหนือเรา  
D                               Bm                             Em   A   D   
ขอพระคริสต์ประทานเสรีภาพแก่เรา ขอพระสิริล้นในเรา..(3)
             (F#)         Bm                                          F#m
          *โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณ  ไหลล้น..สถานที่แห่งนี้
                           G                               
          เปลี่ยนแปลงใจของฉันด้วยพระคุณ  
                            A                      F#      Bm 
          ล้นด้วยรักและความเมตตา โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์  
                         F#m                        Em           A 
          ประทับเคียงกายเสมอ     ขอพระวิญญาณล้นในเรา...