ข้าจึงสรรเสริญ

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Intro: G/Em7/C/Am7 Dsus
                G2                                  Em7
1. ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ  พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง
       C          Am7    Dsus  D               G2                   
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด        ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า  
                Em7                                 C        Am7          Dsus  D
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต  หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า
           C            D/C            G/B         Em7               C                  C/D               G
    *ในทุกสิ่งที่พระองค์ เป็นข้าเชื่อ พระสัญญา ข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระ องค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า
            C       D/C      G/B  Em7                Fmaj7                  Dsus     D
    ในทุกสิ่งที่พระองค์ ทำข้าขอ โมทนา  ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา
                             Gsus       G               D/E Em7            C            G/B
              **ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน
                   Am7       Dsus  D                 Gsus      G          Em7            Em7/D 
              พระเมตตาดำรงนิรันดร์  ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง  ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญ
                          C         G/B       Am7            Dsus                G
              พระนามพระเจ้า  ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์
                    G2                                  Em7
2. ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ  ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้
          C         Am7     Dsus  D                    G2                           
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า   ในยามข้าล้มทุกข์ร้อนลำบาก    
            Em7                             C          Am7   Dsus  D
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้   ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา