ข้านมัสการพระองค์

Key: C, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Intro : C  Dm  G7  C  F Fm  C
C            Dm          G7                       Cmaj7  Em7  Am
ข้านมัสการพระองค์      กราบต่อหน้าบัลลังก์
A7         Dm           G7                   C   C7
ข้าเป็นดั่งคนต้อยต่ำ  ที่ทรงไถ่คืนมา
                           Fmaj7         G7                C Em  Am 
           * โดยพระโลหิตประเสริฐ  ที่บนไม้กางเขน
                A7          Dm          G7         C  F Fm C
           ชุบชีวิตไร้มลทิน       พ้นทาสเป็นไท