ข้าผจญทุกสิ่ง (Phil 4:6)

Key: C, Tempo: 55, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Int:
C               Em        F                  C
อย่าทุกร้อนในสิ่งใด ๆ  ฝากเอาไว้ให้พระองค์    
F         Em           Am Dm                    G7
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง  ด้วยใจขอบพระคุณ
C            Em            F              C 
พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมาย 
F                   Em Am Dm  G C
จะคอยคุ้มครองใจของข้า  ทุกวันทุกเวลา
         F          C             E              Am     
       **ข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง
       F              EmAm               Dm              Gsus
       ข้าเผชิญทุกๆอย่าง ด้วยความหวังในทางพระองค์
       F            C     E             Am
       ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใด
       F              EmAm F            G       C
       ข้ายินดีและสุขใจ   ในทางพระองค์เสมอ