ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู I Surrender All

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

D                A7                G          Em     A7       D       A
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู  มอบถวายด้วยความยินดี
D              A7               G        Em       A7     D         A
ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู   ต่อพระพักตร์ตลอดชึวี
           D            Em     A7            D     F#
        * ข้าขอมอบถวาย   ข้าขอมอบถวาย
       Bm       D7        G     E7/G#    A7                D         A
        มอบถวายหมด   แด่พระเยซู   พระผู้ช่วยประเสริฐ
D                A7                G           Em       A7          D        A
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู  ขอนอบน้อมกราบพระบาทา
D                   A7                G         Em       A7       D        A
ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว  ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 16-May-2021