ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข

Key: G, Tempo: 125, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Int: G  D  G  C  G  D  G D
              G                                         C             G           
ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้า เวลาของโลกก็ถึงที่สุด 
            Em             A             D   
และพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค์
              G                                         C             G       
สานุศิษย์ผู้รอดชีวิตในโลกพระเจ้าทรงรับเป็นบุตร 
            Em        Am    D     G       
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น
                         G                               D  
          *ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข  ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
                        G                    C                       G                    D            G
           ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข  ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น
              G                                         C             G        
2) เวลานั้นศิษย์ของพระองค์ผู้ตายไปแล้วจะคืนชีวี 
            Em             A             D   
และจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์
              G                                         C             G            
คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรรในเมืองสวรรค์จะมีราศี 
               Em              Am    D     G        
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น (*)
                        G                                C             G   
        3)ให้เร่งทำการของพระเยซูตั้งแต่เวลาเช้าจนค่ำ 
                     Em                          A             D         
         และกล่าวถึงความรักพระองค์จนสิ้นชีวัน
                     G                                         C             G   
        เมื่อสำเร็จงานของพระคริสต์ในโลกทั้งสิ้นที่เราควรทำ 
                     Em            Am       D     G   
        ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น (*)