ความรักมั่นคง

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church (Eddie's version)

D         Bm7/F#       G          D/F#   A          D     Bm7/F#   G      A
ความรักมั่นคงของพระเจ้า ไม่เคยยั้งหยุด  พระเมตตาคุณหลั่งลงมา อยู่เสมอ
                    G               A7           F#m          Bm
         *ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ  ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
         G              A7         D        D7    G                 A7         D
         พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก  พระองค์ทรงความเที่ยงตรง
              G      A7    F#m   Bm  G                A7          D  D7
Bridge:  ใหม่ทุกเช้า    ใหม่ทุกเช้า   พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
 G                A7         D (D7)
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง x 2