คำอธิษฐาน W501

Author: W501
Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Dadd2   | Gmaj7  |  Dadd2 | Gmaj7
     D                     F#m7                      Em7                            D/A        Asus A 
พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้า สวรรค์  ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา
      D                    F#m7                      Em7                A       D 
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน  ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง
                        G                            D 
        **ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ ท่ามกลางเรา
                       G                          D/F# 
        ให้พระ ทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา
                      G                                     D       A/C#    Bm7 
        (*)ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร   ให้แผ่นดินโลกเป็น ไปอย่าง นั้น
                      Em7             Asus               D 
        ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์
                  G        Bm          Em7          Asus               D 
Bridge: อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
     G       Bm            Em7            Asus                D 
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
Instru: **


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 13-Jun-2021